Slovník

V našem (nejen) asfaltovém slovníku pojmů naleznete vysvětlení všech základních i méně známých výrazů, frází a zkratek, na které můžete narazit v našem světě asfaltu a hydroizolací. Pokud zde hledaný výraz nenajdete, napište nám a my jej doplníme.

Zpět na slovník

Písmeno H

Hydroizolace

Opatření pro zamezení průniku vody z jednoho do druhého prostředí.

Hydroizolační pás

Průmyslově vyrobený hydroizolační pás včetně nosných vrstev, vložek, textur povrchu a/nebo kašírování.

Hydroizolační pás samolepicí

Pás s vložkou nebo bez vložky se samolepicí vrstvou na spodní nebo i vrchní straně. U celoplošně samolepicího pásu činí tloušťka obvykle 3 mm.

Hydroizolační suspenze

Tekutá hydroizolační hmota, obvykle bezrozpouštědlový disperzní systém na bázi asfaltů, polymerů nebo pryskyřic a vody, vytvářející po odpaření vody bezešvý hydroizolační povlak.

Hydroizolační systém

Uspořádání hydroizolačních pásů v jedné nebo více spojených vrstvách, které má určité užitečné vlastnosti a je posuzováno jako celek.

Hydroizolační tmel

Pastovitá nebo kašovitá hydroizolační hmota na bázi asfaltů, nebo syntetických polymerů, pryskyřic, silikátů aj. s konzistencí umožňující vytváření povlakové hydroizolační vrstvy o větší tloušťce v jedné pracovní operaci, obvykle obsahuje i minerální plniva.

Hydroizolační vrstva

Hydroizolační vrstva chrání podstřešní prostory i některé vrstvy střechy před srážkovou, popř. provozní vodou.