Podmínky použití

Izolinka.cz je autorské dílo a lze jej užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

  1. Veškeré texty, fotografie, grafická a audiovizuální díla (videa) zveřejněná a umístěná na těchto webových stránkách jsou autorským dílem a jsou chráněny autorskými (majetkovými) právy společnosti Charvát a.s., popř. autorskými právy třetích osob.
  2. Bez předchozího písemného souhlasu a/nebo uzavření licenční smlouvy se společností Charvát a.s., je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin (kopírování), či jiné užití nebo zásah do autorských děl, k nimž vykonává společnost Charvát a.s. majetková či licenční práva.
  3. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny, a v konkrétním případě se může jednat i o trestný čin dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

V případě zájmu o užití některého z autorských děl k nimž vykonává autorská (majetková) práva společnost Charvát a.s. zveřejněných na těchto webových stránkách nás proto kontaktujte na e-mailové adrese info@charvat.cz, nebo na telefonu +420494383431.