Asfalt

Velmi viskosní nebo téměř tuhý, prakticky netěkavý, přilnavý a vodovzdorný materiál, odvozený z ropy nebo přítomný v přírodním asfaltu.

Tento materiál je úplně nebo téměř úplně rozpustný v toluenu a úplně rozpustný v sirouhlíku.