Asfaltový pás vkládaný do stěnových konstrukcí

Asfaltový nebo kombinovaný pás, jehož funkce je zamezit průniku vody v kapalném skupenství z jedné části stěny do jiné, u kombinovaných pásů je asfalt funkční části.