Expanzní vrstva (též mikroventilační vrstva)

Tenká vzduchová vrstva nebo vrstva s velkou pórovitostí, sloužící k vyrovnání rozdílných tlaků vodní páry mezi daným místem střešního pláště a vnějším prostředím, obvykle plní i funkci vrstvy dilatační.