Filtrační vrstva

Vrstva zachycující jemné podíly sypkých látek, vyplavovaných ze skladby střešního pláště, nebo vodnou vnášených do skladby střešního pláště.