Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev (též střecha obrácená či inverzní)

Střecha s hydroizolační vrstvou, umístěnou pod vrstvou tepelně izolační.