Nosná vrstva střešního pláště

Část střešního pláště, přenášející zatížení od vlastní hmotnosti případných dalších vrstev střešního pláště, i klimatických vlivů a provozních zatížení, do nosné střešní konstrukce.