Povlaková hydroizolační vrstva

Povlaková hydroizolační vrstva je nepropustná pro vodu v kapalném i tuhém skupenství v důsledku hydroizolačních vlastností použitých materiálů a hydroizolační celistvosti a spojitosti.