Povrchová kondenzace

Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce vznikající v důsledku poklesu vnitřní povrchové teploty konstrukce pod teplotu rosného bodu okolí.