Požární odolnost (stavebních konstrukcí)

Doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce.