Střešní plášť

Část střechy tvořená nosnou vrstvou střešního pláště, k niž jsou zpravidla přiřazeny některé další vrstvy v závislosti na funkci pláště.

Vrstva hydroizolační, tepelně izolační, sklonová, podkladní, parotěsná, expanzní, pojistná či pomocná hydroizolační, ochranná, provozní, pohledová, dilatační, separační, spojovací, stabilizační, drenážní, filtrační, hydroakumulační a podhledová.