Zelená střecha na pergolu a garáž – ideální pro stavbu svépomocí

Zelená střecha na pergolu a garáž

Zelená střecha na pergolu a garáž je moderní a ekologické řešení pro vaši zahradu, které navíc potěší i esteticky.

Bezúdržbová zelená střecha neexistuje. Každá zelená střecha – i ta na pergole nebo na garáži vyžaduje určitý stupeň péče, její přínosy pro životní prostor v okolí vašeho domu je zdaleka převažují. Je ekologickým a moderním prvkem, ze kterého se můžete těšit po celý rok.

Extenzivní zelená střecha na pergole a garáži převládá

Garáže a hlavně pergoly (i jim podobná krytá stání) bývají lehčí typy staveb s omezenou nosností. Právě proto na těchto stavbách v realizacích převažuje extenzivní zelená střecha.

Oproti intenzivní zelené střeše nese konstrukce extenzivní zelené střechy nižší tloušťku vegetační vrstvy. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 5 až 15 centimetrů, takže zatížení nosné střešní konstrukce je podstatně nižší.

Zelená střecha na pergolu a garáž se díky umístění těchto drobných staveb často stává dalším estetickým prvkem v zahradě. V rozhledu obyvatel domu se přirozeně a vkusně začlení do okolního prostředí. Při šikovné realizaci a skladbě rostlin může sloužit jako atraktivní část zahradního designu i místo pro relaxaci.

Zelená střecha na pergolu a garáž je ideální pro stavbu svépomocí v odlehčené variantě

Pro drobné stavby s nižší nosností střešní konstrukce je možné na rovných a nízko skloněných střechách realizovat odlehčené typy  zelených střech, položením např. přímo na hydroizolační asfaltový pás. Jednotlivé komponenty souvrství se u různých dodavatelů mírně liší, a principiálně se vždy jedná o tyto základní části:

 1. Asfaltový hydroizolační pás
  Skladba začíná pokládkou asfaltového pásu, který zajistí hydroizolaci zelené střechy. Společně s ní je třeba vyřešit i samotný odvod vody ze střechy (vpusti apod.).
 2. Drenážní vrstva
  Následuje vhodně vysoká a spádovaná drenážní vrstva, která bude odvádět přebytečnou vodu ze střechy pryč.
 3. Speciální minerální vata
  Na drenážní vrstvu je umístěna speciální minerální vata, která naopak tvoří zásobník vody pro rostliny (pozor – nelze použít klasickou stavební minerální vatu, která naopak vodu odpuzuje).
 4. Vrstva rostlin
  Rostliny, nejčastěji zakoupené ve formě předpěstovaného koberce, se rozprostřou do poslední vrstvy na speciální minerální vatu.