Jaká specifika má šikmá zelená střecha?

Šikmá zelená střecha

Šikmá zelená střecha má větší sklon než plochá zelená střecha. Proto vyžaduje některé specifické prvky, které zajistí její bezproblémový provoz. Jaké to jsou?

Co je šikmá zelená střecha?

Jako ploché střechy označujeme ty se sklonem do 5 stupňů. Šikmé střechy jsou všechny ostatní – tedy se sklonem více než 5 stupňů.

Šikmé střechy se dále dělí podle svého sklonu. Střechy se sklonem od 5 do 45 stupňů se řadí „pouze“ mezi šikmé, zatímco ty s větším sklonem nad 45 stupňů jsou nejen šikmé, ale zároveň i strmé.

Jaká specifika mají šikmé zelené střechy?

Šikmé zelené střechy jsou fascinující symbiózou ekologie a architektury. Právě „šikmost“ je u této zelené střechy to, co ovlivňuje konstrukci a skladbu, rostliny použité na pokrytí i hospodaření vody.

1. Konstrukce šikmé zelené střechy

Šikmé střechy jsou náročnější na jejich návrh i realizaci. Při konstrukci této zelené střechy proto důrazně doporučujeme využít služeb odborníků.

V rámci realizace nezapomeňte na všechny praktické věci, jako jsou např. kotevní body pro pracovní lano při nejnutnějším „zahradničení“, kotvení zádržných systémů substrátu, nebo zavlažovací systém (použijete-li jej).

Zádržný systém (zábrany proti sesuvu) je třeba použít u sklonu vyššího, než 20°. Většina z nich se pokládá bez kotvení do nosné konstrukce. V takových případech drží na ploše střechy díky tření, opírá se o zpevněnou okapovou hranu, nebo se zavěšuje ke hřebeni. Poté, co rostliny zakoření, substrát zpevní svými kořeny ještě více.

2. Rostliny na šikmou zelenou střechu

Sklon šikmé zelené střechy znesnadňuje údržbu a pohyb na ní. Proto v tomto případě hrají prim extenzivní zelené střechy, které vyžadují minimum údržby.

Vybírat můžete z různých variant rozchodníků, netřesků, pažitky, ostřice a kostřavy, které jsou odolné proti přímému slunečnímu svitu, dešti, suchu i mrazu.

3. Hospodaření s vodou na šikmé střeše

U plochých střech je klíčové zajištění odtoku přebytečné vody, zatímco u šikmých potřebujeme vodu poněkud zpomalit a zadržet v substrátu.

Ačkoliv za běžné situace není třeba rostliny na střeše zavlažovat, v extrémně horkých obdobích musíme s příležitostnou zálivkou počítat. Nechcete-li střechu kropit v takových okamžicích ručně, je pro tento případ šikovné instalovat kapkovou závlahu k jejímu hřebeni.

Výhody a nevýhody šikmé zelené střechy

Šikmá zelená střecha poskytuje využitelné podkrovní prostory, v létě chladí, v zimě zadržuje teplo, zpomaluje odtok vody (menší nároky na kanalizaci), pohlcuje hluk a zároveň poskytuje dodatečnou ochranu hydroizolace zelené střechy.

Jejich nevýhodou je náročnější a někdy i dražší realizace a obtížnější pohyb po střeše při údržbě.