Pultová zelená střecha

Pultová zelená střecha

Pultová zelená střecha je stále oblíbenějším řešením. Její obliba pramení z jednoduché skladby střechy a líbivého vzhledu.

Pultové zelené střechy jsou dobrou nadčasovou volbou do většiny zástaveb s přihlédnutím k požadavkům na tvar střechy a atraktivní vzhled střešní zeleně.

Pro pultovou zelenou střechu platí obdobné principy jako pro plochou zelenou střechu. Je s ní i často zaměňována, avšak pozor! Pultové střechy (obyčejné i zelené) se od těch plochých liší sklonem, který činí více než 5 ° a zároveň je charakteristickým rysem těchto střech sklon na jednu stranu, kterou odtéká dešťová voda.

Jako ploché střechy označujeme ty se sklonem do 5 stupňů. Šikmé střechy jsou všechny ostatní – tedy se sklonem více než 5 stupňů (a sem patří právě střechy pultové). Šikmé střechy dále můžeme dělit dle sklonu na šikmé (5 až 45°), zatímco ty s větším sklonem (nad 45 stupňů) jsou nejen šikmé, ale zároveň i strmé.

Extenzivní zelená pultová střecha

Kvůli (nejčastěji mírnému) sklonu je pro tyto střechy volena spíše alternativa ve formě extenzivní zelené střechy. Z praktických důvodů (údržba a využitelnost) střechy, lze o intenzivní zelené střeše uvažovat pouze při nejmírnějších sklonech (pokud vůbec).

V případech, kdy se vaše pultová zelená střecha bude pyšnit sklonem vyšším než 20°, je třeba použít zádržný systém (zábrany proti sesuvu). Většina z nich se pokládá bez kotvení do nosné konstrukce. V takových případech drží na ploše střechy díky tření, opírá se o zpevněnou okapovou hranu, nebo se zavěšuje ke hřebeni.

Poté, co rostliny zakoření, substrát zpevní svými kořeny ještě více. Výběr vhodného zádržného systému je s ohledem na roznášení zatížení třeba učinit už v průběhu projektových prací.

Stabilitu substrátu můžeme podpořit vhodnou volbou hydroizolace, která neklouže. Asfaltové pásy se snadno montují a díky vyššímu tření zajistí i menší klouzání vegetačního souvrství po hydroizolaci.

Substrát extenzivní pultové zelené střechy má hloubku menší než deset centimetrů, tím je předurčen pro mělce kořenící rostliny, vytvářející koberce. Zvolit můžete různé varianty rozchodníků, netřesků, pažitky, ostřice a kostřavy, které jsou odolné proti přímému slunečnímu svitu, dešti, suchu i mrazu.