Asfaltové šindele a fotovoltaické panely. Je asfaltový šindel hořlavý?

Je asfaltový šindel hořlavý? Mohou se na střechu z asfaltového šindele instalovat fotovoltaické panely?

Asfaltové šindele nejsou nehořlavé. Sice požár nešíří, ale hoří. Fotovoltaické panely na střechu instalovat můžete, ale bude lepší to konzultovat s příslušným hasičským sborem ČR, který má v kompetenci provést kolaudaci a schválení daných FVE ve svém rajónu.