Asfaltový pás na betonovou desku s prasklinami

Měl bych dotaz ohledně typu lepenky, kterou by bylo možné použít na opravu střechy rodinného domu se spádem 3 % o rozloze zhruba 130 m2. Poslední výměna krytiny proběhla v roce 2000. Bohužel již nemám účet, tudíž neznám přesný typ použité lepenky. Po sundání původní krytiny v roce 2000 byly v betonové desce objeveny dvě praskliny, na které izolatér vyvařil údajně pružné pásy, které měly zabránit praskání vrchní vrstvy. Bohužel po 23 letech již zřejmě ztratily svojí pružnost a ve vrchní vrstvě se objevují trhliny a způsobují zatékání do objektu. Chtěl bych se proto zeptat, jaký zvolit postup při opravě a jaký použít materiál.

Velmi záleží na stavu stávajícího asfaltového pásu na střeše a celé skladby střechy. Pokud je opravdu v dobrém stavu, ve střešním plášti není zabudována vlhkost, a nebudete střechu dodatečně zateplovat, lze váš požadavek řešit celoplošným natavením jedné vrstvy finálního SBS modifikovaného asfaltového pásu charBIT ELAST PV S52 HQ Final, alt. charBIT ELAST PV S52 FINAL. Je nutno na stávající krytině srovnat případné nerovnosti.
charBIT ELAST PV S52 FINAL – modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna, tloušťky 5,2 mm, ohebnost na trnu -15 °C, povrch pásu je kryt posypem břidlicí pro ochranu proti UV záření.
charBIT ELAST PV S52 HQ FINALl – modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna, tloušťky 5,2 mm, ohebnost na trnu -25 °C, povrch pásu je kryt posypem břidlicí pro ochranu proti UV záření.