Dvě vrstvy izolace při vysokém radonu

Pro vysoký radon bych použil dvě vrstvy izolace, jednu s AL vložkou, druhou bez. Jaké je správné pořadí pokládky pásů, který přijde nahoru a který dolů?

Návrh konstrukce proti nepříznivému působení radonu z podloží by měl řešit projekt stavby, kde je vhodná hydroizolace uvedena nebo popsána.

V tomto případě je nutné navíc provést sekundární opatření v podobě odvětrávacího systému.

Pořadí vrstev asfaltových pásů by mělo být následující:

  1. Jako první vrstvu na penetrovaný podklad aplikujte asfaltový pás např. charBIT ELAST G S40 (popř. charBIT ELAST G S40 HQ).
  2. Jako druhou v pořadí lze celoplošně natavit asfaltový pás s AL vložkou.