Hřebíky pro kotvení asfaltového pásu na střeše

Chystám se instalovat podkladní oxidovaný asfaltový pas na střechu o sklonu 7stupnu,bednění je OSB deska. Zajímá mne vzdálenost lepeňáků u svislých spojů. Našel jsem zde doporučení 10-12ks na metr čtvereční, čemuž úplně nerozumím.

Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou od spodního okraje střechy s překrytím v přesazích (příčných i podélných) min. 10 cm.
Pro mechanické přikotvení k dřevěnému bednění se používají hřebíky („lepenkáče“), které se přitloukají šachovnicově v celé ploše pásu v množství cca 12 ks/m2.
Odstup hřebíků od okrajů podkladního pásu by měl být 2 – 3 cm a měly by se přitloukat v linii s okrajem s roztečí cca 10 – 15 cm.
Použité hřebíky musí být opatřeny proti vysunutí drážkováním nebo šroubovicí. Délka zakotvení v záklopu je potřebná min. 20 mm.
Hřebíky nesmí být nedotlučené nebo zatlučené křivě.