Jak zjistím, jakou má asfaltový pás vložku? Závisí vložka na použití pásu?

Dobrý den stavební dozor mi doporučil, abych zakoupil pás se skelnou tkaninou.

Jak zjistím, jakou má asfaltový pás vložku? Závisí vložka na použití pásu?

Pro základní členění lze rozlišit vložky na tkané a netkané. Dále se dělí dle použitého materiálu na polyesterové (jsou obvykle netkané a označují se „PV“), ze skleněných vláken (používají se jak tkané, označují se „G“, tak netkané, ty se označují „V“), popřípadě z kompozitních vláken (většinou je toto uvedeno popisem v technickém listu). Netkaná vložka se uvádí jako rohož, rouno nebo vlies. Názvy jsou totožné pro způsob provedení vložky. Název „rouno“ má vazbu více k historii, „rohož“ je modernější výraz a „vlies“ je mezinárodní termín. Vložky typu „G“ mají vysokou pevnost a rozměrovou stálost. Vložky typu „PV“ mají vysokou průtažnost při zajištění příznivé pevnosti. Vložky kompozitní slučují výhodné vlastnosti dříve zmíněných materiálů vložek.