Jaký materiál zvolit pro opravu střechy rekreační chaty?

Vlastníme rekreační chatu na kraji lesa u Sečské přehrady. Po letech potřebuje chata rekonstruovat. Začít chceme střechou. Střecha má mírný sklon.

Můžete mi prosím na základě těchto informací doporučit, jaký materiál zvolit pro opravu střechy?

Dobrý den, v dotazu uvádíte, že objekt se nachází u lesa. Když pominu ostatní aspekty, tak z důvodu mechanické odolnosti a opravitelnosti bych rozhodně doporučoval použití asfaltových pásů. Každá suchá větev, která by při současných prudkých větrech, „přistála“ na krytině z mPVC Fatrafol přinese potenciální nebezpečí proražení tenké folie. Opravitelnost folií z mPVC každým rokem výrazně klesá. I když výrobce folií se to snaží obhajovat, po deseti letech je sice možné chemicky „oživit“ místo zamýšlené opravy, ale po ztenčení mPVC folie v tomto místě a následném přivaření záplaty dojde v krátké době k trhlinám kolem této záplaty (viz články v odborných časopisech, např. STŘECHY FASÁDY, IZOLACE). Skladba, kterou uvádíte, má charakter požadavku dlouhodobě funkční střechy. I z důvodu životnosti bych se jednoznačně přikláněl ke dvouvrstvé hydroizolaci z asfaltových pásů. Alternativou by mohla být skladba: parozábrana – charFIX ELAST AL 25; EPS v požadované tloušťce; podkladní pás – charFIX ELAST G 30; finální pás – charBIT ELAST PV S 52 FINAL.