Jaký pás na hydroizolaci betonové zdi proti tlakové vodě

Lze utěsnit svislou betonovou zeď šíře 30 cm na vodorovnou betonovou desku pro případ tlakové vody? (Jedna se o sklep RD). Stačí jeden asf. pás? Změní se něco při použití dvou asf. pásů? Jedná se mi především o technologickou spárů. Jakým způsobem poté izolovat betonovou zeď sklepa?

V případě tlakové vody je vždy nutno použít minimálně dvě vrstvy asfaltových pásů s pevnou nosnou vložkou. Pokud by byla použita pouze jedna vrstva je velmi pravděpodobné, že by se voda působením hydrostatického tlaku dostala přes hydroizolační vrstvu. Z našeho sortimentu se pro tyto případy používá především materiál charBIT ELAST G S40. Obě vrstvy materiálu charBIT ELAST G S40 musí být celoplošně natavené jak k podkladu (napenetrovaný beton), tak i mezi sebou. V příloze posílám detail napojení svislé a vodorovné izolace ve spodní stavbě (tzv. zpětný spoj).