Je nutné použít pás proti radonu ve dvou vrstvách?

Je nutné použít pás proti radonu ve dvou vrstvách? Umístění základové desky je pod úrovní terénu, v radonovém průzkumu bylo naměřeno 39,52 kBq.

V krátkosti shrnu Váš dotaz. Tedy množství naměřených 39,52 kBq nebude dominantní potřebou řešení zdvojené funkce vrstvy. S ohledem na to, že se jedná o hydroizolaci pod úrovni terénu doporučuji použít dvouvrstvý systém při použití modifikovaných asfaltových pásů charBIT ELAST G S40 v obou vrstvách. Tento materiál má optimální pevnost, průtažnost a zpracovatelnost. Především pro vertikální plochy nedoporučuji pásy z oxidovaného asfaltu. Rovněž nedoporučuji použít pásy s Al vložkou, neboť dvě vrstvy materiálu charBIT ELAST G S40 budou více než dostatečnou ochranou stavby proti pronikání radonu z podloží, při dodržení ostatních opatření požadovaných současnou ČSN 73 0601. Pás s Al vložkou by byl opatřením zvýšení radonového odporu, nikoli však vlastní hydroizolace. Tento (Al) materiál by nemohl suplovat druhou vrstvu charBIT ELAST G S40.