Kam se starými asfaltovými taškami ze střechy?

Sundali jsme na Smíchově staré asfaltové „tašky“ – střešní krytinu ze zahradního domečku, asi 12 m2. Prosím o radu, kam v Praze s tím?
Asfaltové pásy a šindele lze odevzdat do nejbližší sběrny odpadu nebo na skládku. Asfaltové pásy a šindele vyráběné v současnosti jsou zařazeny v katalogu odpadu do skupiny 17 03 02 (bez obsahu dehtu).
Blíže o této problematice pojednává tento článek: https://svaz-ap.cz/content/paroz%C3%A1brany