Kdy nejdříve pokládat asfaltový pás na nový beton?

Kdy nejdříve můžu pokládat asfaltový pás na nový beton, po jaké době?

Cementobetonový podklad musí být hladký nebo jemně drsný a nesmí obsahovat cementové mléko. Musí být vyzrálý, doporučuje se min. 14 dní. Musí být suchý a zbaven mechanických nečistot. Pokud má být na tento podklad nataven asfaltový pás, opatří se nátěrem asfaltového penetračního laku, např. Penetral ALP. Hmota ALP se nanáší na podklad kartáčem nebo válečkem tak, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. Penetrovaný podklad má po zaschnutí laku vykazovat tmavě hnědou barvu. Spotřeba ALP je cca 0,25 až 0,5 kg/m2 plochy podle charakteru povrchu.