Natavování asfaltových pásů na plech

Rád bych se zeptal jestli je možné na zaklop z prken ploché střechy položit tabule plechů (pozink nebo titanzinek) a na ty pak položit lepenku. Beru na vědomí daleko větší zatížení konstrukce.

Obecně se nedoporučuje natavovat asfaltové pásy přímo na plech. Vlivem velké roztažnosti podkladního materiálu (plech) v závislosti na teplotách by mohlo docházet k velkému mechanickému zatížení asf. pásů a posléze k jejich poškození.
Spíš by mě zajímalo proč chcete takto řešit hydroizolaci střechy? Pokud má střecha dostatečný spád, tak lze použít pouze plechovou krytinu s využitím asfaltových pásů jako podkladní, pojistnou hydroizolaci. V případě malého sklonu je optimálním řešením použít souvrství pouze z asfaltových pásů a plech vůbec nepoužít a výrazně ušetřit.