Pokládání pásů na staré vrstvy a jejich teplotní roztažnost

Mám garáž v řadovce garáží. Všechny střechy v jedné ploše, bez odskoků. Sklon střechy 5 stupňů. Dřevěný záklop. Za 30 let položeny již 2 vrstvy neznámé asfaltové krytiny. Každá garáž má pokládku zvlášť. Pásy pokládány rovnoběžně s okapovou hranou. Pokrývač i druhou vrstvu položil rovnoběžně s okap. hranou, ale dal spoje zase nad spoje původní krytiny, čímž vznikly již vysoké vlnky. Mám pro pokládku nové, tedy již třetí krytiny opět zachovat rovnoběžnost pásů s okapovou hranou s tím, že spoje umístím do středu původních pásů pro snížení vlnek a nebo mohu pro sklon 5 stupňů použít i pokládku kolmo k okap. hraně- tedy jet křížem přes původní vrstvy?
Dále mě zajímá, zda při natavování asfaltových pásů dochází k nějakému prodlužování nebo naopak smršťování pokládaného pásu. Jestli vznikne rozdíl mezi délkou pásu rozmotaného a nařezaného zastudena a po jeho zahřátí a položení.

Při sklonu 5 stupňů je vhodné zachovat natáčení další vrstvy asfaltových pásů vodorovně z okapovou hranou, od okapovou hrany směrem nahoru a spoje umístit do středu původních pásů. Při správné aplikaci (hlavně nesmí docházet k tzv. přepalování asfaltových pásu, tj. přehřívání hořákem) nedochází ani k prodloužení, ani ke smrštění materiálu.