Existuje bezúdržbová zelená střecha?

Bezúdržbová zelená střecha

Možná vás to překvapí, ale bezúdržbová zelená střecha neexistuje. Pravdou je, že žádná střecha není zcela bez údržby, ačkoli správně realizované zelené střechy vyžadují obvykle méně péče než střechy tradiční.

Pokud vás některý z realizátorů střech láká na nulový servis zelené střechy, zbystřete. Jak už jsme si vysvětlili v článku údržba asfaltových střech, žádná taková střecha neexistuje. Proto důležité si s oním realizátorem správně vysvětlit, co ona „bezúdržbovost“ u zelených střech skutečně znamená…

Základní kroky kontroly a údržby zelených střech

1. Kontrola vegetace a péče o ní

V tomto směru je výhodou extenzivní zelená střecha. Na ní se používají rostliny s nízkými nároky na půdu a vodu (např. sukulentní rostliny), které vyžadují minimum péče. Přesto je třeba čas od času kontrolovat jejich růst a zdraví. Oproti tomu intenzivní zelená střecha už znamená trochu toho „opravdového zahradničení“.

Četnost nutných zásahů do rostlinné skladby se liší od použitých druhů a toho, jak rostliny prospívají. U obou typů střech může být potřebné jednou za čas odstranit suché (mrtvé) rostliny a zajistit, aby se na střeše trvale neuchytily náletové invazivní druhy (bříza, akát a další).

2. Kontrola drenáže

Zelené střechy obsahují drenážní systém, který zadržuje a odvádí přebytečnou vodu. Správná funkce tohoto systému je základním předpokladem pro spolehlivost a dlouhou životnost střechy.

Je zapotřebí jej pravidelně kontrolovat, udržovat čistý a průchodný, aby nedocházelo k ucpání či poškození střechy nebo stavby.

3. Kontrola viditelných částí konstrukce

Všechny viditelné části konstrukce zelené střechy je třeba kontrolovat. Pokud se objeví trhliny, deformace nebo prohnutí konstrukce, je třeba situaci neprodleně řešit. S ohledem na hmotnosti zelených střech mohou takové projevy značit ohrožení statiky stavby.

4. Hnojení a zavlažování

Zelené střechy obvykle díky promyšlené skladbě vegetace vyžadují minimum vody a živin. Přesto může být i u extenzivní střechy prospěšné (obzvlášť v déle trvajících suchých letních obdobích) střechu zavlažit. To pomůže udržet střešní rostliny zdravé a krásné. Hnojení rostlin vyžadují spíše intenzivní zelené střechy, kde jsou zasazeny rostliny náročnější na substrát i živiny.

5. Pravidelný úklid

Podle umístění vaší stavby provádějte jednou za čas i úklid zelené střechy. Blízkost vzrostlých stromů může znamenat riziko hromadění listí a větví na střeše.

I když bezúdržbová zelená střecha opravdu neexistuje, správná péče o ní není náročná. Zahrnuje jednoduché kontroly vegetace, drenáže a konstrukce. V některých případech hnojení + zavlažování. Pak může být zelená střecha dlouhodobě elegantní a udržitelnou volbou.