Pořadí vrstev při izolaci základové desky

Při izolaci základové desky použijí první pás hydroizolace proti vodě a poté izolační pás proti radonu.? Děkuji za odpověď.

Ano, pořadí vrstev je tak, jak píšete.
Jako první pás se použije na penetrovaný pás např. asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu charBIT ELAST G S40, v pořadí jako druhý asfaltový pás s kombinovanou nosnou vložkou z AL folie.
Asfaltové pásy se plnoplošně nataví asfaltérským hořákem na předem penetrovaný podklad. Přesahy pásů min. šíře 10 cm musí být homogenně svařeny.