Použití asfaltového penetračního laku v interiéru

Ve vašich článcích jsem se dočetl, že by se před pokládkou asfaltových pásů měla použít asfaltová penetrace. Pořídil jsem penetrační lak Den Braven, kde jsem se ovšem dočetl, že se má tato penetrace použít pouze v exteriéru. Nejsem si jistý jak mám této informaci rozumět, zda je myšleno pouze při aplikaci?
Jelikož pokud použiji tuto penetraci na celou základovou desku bude se tato penetrace pochopitelně nacházet i v interiéru.
Na napenetrovanou základovou desku, by měla přijít hydroizolace asfaltovými pásy a poté vyrovnávací posyp Fermacell a následně podlahové prvky. Nebude tedy poté zápach z penetrace či asfaltových pásů pronikat i do interiéru?

Použití asfaltového penetračního laku pro exteriér je myšleno tak, že během aplikace by měl být přístup čerstvého vzduchu. Nejen kvůli „zápachu“, ale také z důvodu kvalitního proschnutí penetrace a dokonalého spojení s podkladem. Po aplikaci už ani penetrační lak, ani samotné asfaltové pásy žádný „zápach“ neprodukují.