Proč mají některé pásy číselné jednotky v desítkách a jiné v tisících?

Při porovnání názvů pásů různých výrobců mi není zcela jasné, proč mají některé pásy číselné jednotky v desítkách a jiné v tisících.

Můžete mi sdělit, jak se mám v uvedených číslech orientovat? Děkuji Vám za odpověď.

Z vašeho dotazu je patrné, jak může být pro širokou veřejnost nesrozumitelné označení výrobků na trhu asfaltových pásů. Není to však zas tak komplikované. V Evropě uvádí výrobci buď tloušťku materiálu, nebo jeho váhu. Náš hlavní výrobní program (charBIT) je založen na uváděné tloušťce. Tedy označení například G S 40 znamená, že pás má tloušťku 4 mm. Na náš trh však dodávají své výrobky také výrobci z Itálie, Francie, Belgie, Rumunska a Rakouska, kteří používají systém deklarované váhy. V takovém případě znamená označení například 4500, že metr čtverečný pásu váží 4,5 kg, nicméně tloušťka muže být třeba 3,5 mm.