Protiradonová izolace a její pojištění druhou vrstvou

 Jsem ve fázi hydroizolace desky a mám první vrstvu protiradonové hydroizolace a chtěl bych jí pojistit druhou ochranou vrstvou. Chtěl by s e zeptat, jakou levnou variantou to nejlépe zkombinovat, aby byla dobře snášenlivá s polystyrenem. Našel sem lepenku Fimtek GV35 z app modifikovaného asfaltu a můj druhý dotaz zní jestli není na škodu spoje lepenky ještě přetřít gumoasfaltem.

Návrh konstrukce proti nepříznivému působení radonu z podloží by měl řešit projekt stavby, kde je vhodná hydroizolace uvedena nebo popsána.
V případě vícevrstvé skladby se zpravidla asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, pokud je to Váš případ již hotové první vrstvy, aplikuje v pořadí jako druhý (vrchní) a neměl by být aplikován samostatně.
Zákazníkům, pokud není určeno jinak, z výrobního programu doporučujeme asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu charBIT ELAST G S40 HQ (popř. charBIT ELAST G S40 nebo charBIT G200 S40 – klasický oxidovaný pás), který lze jako protiradonovou ochranu použít.
Asfaltový pás je určen pro velmi namáhané vrstvy hydroizolace, ve spodní stavbě lze použít proti zemní vlhkosti, tlakové vodě nebo radonovému riziku. K výrobku je vydán Protokol o zkoušce: Součinitel difúze radonu. V této úrovni stavby, kromě radonu, je nutné uvažovat i o druhé funkci hydroizolace, a tou je ochrana budovy proti nežádoucím účinkům vody. V případě přítomnosti dočasné nebo trvalé hladiny vody v úrovni izolované části budovy by měly být vždy dvě a více vrstev z vhodných asfaltových pásů.
Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu se aplikují plnoplošným natavením pomocí asfaltérského hořáku. Teplota konstrukce, materiálu a vzduchu při pokládce by měla být v rozsahu 0 °C až +30 °C. Přesahy pásů min. šíře 10 cm musí být homogenně svařeny. Podklad před natavením penetrujte.
Klasické oxidované pásy je nutné zpracovávat při teplotách vyšších.
Asfaltový pás, který zmiňujete, se na našem trhu objevuje v menší míře než asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu SBS, popř. z asfaltu oxidovaného.
Asfaltové pásy z APP modifikovaného asfaltu mají vysokou teplotní stálost, nemají schopnost elasticity, používají se pro hydroizolace střech s velkým spádem nebo jako hydroizolace při vysokém teplotním zatížení. Aplikují se při vysokých teplotách.
Asfaltový výrobek Gumoasfalt se používá zejména jako nátěr. V nabídce může být také asfaltová suspenze – hydroizolační nátěr pro beton a zdivo, sklonité a svislé plochy.
Před pokládkou asfaltových pásů je nutné penetrovat podklad (např. Penetral ALP nebo Penetral ALP-M).