Spodní izolace pásem IPA v kuchyni a koupelně

Když budu zatavovat IPU v kuchyni a koupelně „budoucí“… Musím mít zarovnání stěny, nebo můžu tavit i přes schodek?

Rozhodně nedoporučujeme použít pro spodní izolaci pás typu IPA (izolační pás asfaltový), tedy tohoto původního výrobního názvu. Výrobková norma asfaltového pásu IPA v předpisu zahrnovala použití nasákavé vložky a oxidovaného asfaltu. Asfaltové pásy s nasákavou vložkou dle současných norem nesmí být použity jako trvale zabudovaná hydroizolační vrstva do konstrukce stavby.

Je pravdou, že se někteří výrobci snaží podbízet laické veřejnosti zabudováním tohoto označení do výrobního názvu své základní kategorie asfaltových pásu. S ohledem na to, že asfaltové pásy s tímto označením a výše zmíněné konstrukce se přestaly vyrábět již za socializmu, považuji toto za matoucí.

A nyní k podkladu. Povrch podkladní konstrukce musí být rovný, zbaven hrubých nečistot, ostrých hran suchý a mastných skvrn. Před natavením musí být podkladní konstrukce ze silikátových, savých a plechových materiálů dostatečně ošetřena příslušným asfaltovým penetračním nátěrem. V každém případě doporučuji, aby izolatérské práce provedla odborně znalá a způsobilá osoba.