Větrací mezera pod asfaltové šindele

Měníme eternitovou krytinu na chalupě, nahrazena bude šindeli Katepal. Pod ní je původní vyschlé, bednění, cc 15 mm, jen je nerovné a s velkými spárami. Toto bednění sedí přímo na krokvích. Nechceme je strhávat, ale zároveň potřebujeme vytvořit větrací mezeru pro novou krytinu. Bude instalování hřebenové odvětrávání. Lze přímo na toto původní bednění namontovat OSB 10 (tzn. bez kontralatí), a na tuto dvojitou vrstvu potom položit šindele dle návodu, a větrací mezeru vytvořit mezi krokvemi do hřebene? Podkroví bude zatepleno, izolace by byla položena níže pod krokvemi, aby vznikla větrací mezera.

Větrací mezera mezi krokvemi, nad tepelnou izolací je dostačující. Důležité je konstrukčně zabezpečit větrací (nasávací) mezeru ve spodní části střechy pod okapovou lištou. Dále nesmí být větrací mezera přerušena až ke hřebeni, kde opět musí být zabezpečeno odvětrání (nejlépe v celé délce hřebene).

Většina výrobců asfaltových šindelů má svoji doporučenou technologii pokládky, která je dostupná na webových stránkách výrobce. Jsme největším tuzemským výrobcem asfaltových šindelů a rádi vám při odběru našich výrobků poskytneme maximální technickou podporu. Odkaz na naše webové stránky https://www.charvat.cz/asfaltove-sindele-en-544.