Jaký je vhodný podklad pod samolepicí pás charFIX® ELAST COOLna?

Jaký je třeba na prkna položit podklad pod SAMOLEPÍCÍ PÁSY CHARTFIX ELAST COOLna?

Samolepící asfaltové pásy charFIX ELAST COOLna se lineárně fixují k podkladu v přesahu, a to lepenkovými hřebíky. Tato fixace by však byla nedostatečná pro zajištění hydroizolace proti účinkům sání větru. Proti účinkům větru musí být krytina stabilizována buď přivařením k podkladu, přitížením, lepením, mechanickou fixací a nebo, jako je tomu v případě samolepících asfaltových pásů charFIX ELAST COOLna, pomocí samolepícího efektu speciálního asfaltu.

Nyní tety konkrétně k Vašemu dotazu. Materiál charFIX ELAST COOLna se lepí přímo na dostatečně nosný záklop bez použití separační či jiné vrstvy. Podkladem musí být materiál, který splňuje podmínky adheze, což jsou desky OSB, multifunkční panely (MFP), silná palubková prkna nebo hoblovaná prkna. V případě, že je podklad z betonu je nutné jej ošetřit penetračním asfaltovým nátěrem. Klempířské prvky na okraji střechy (okapní plechy, závětrné lišty) je potřeba rovněž ošetřit penetračním asfaltovým nátěrem, a to především při použití pozinkovaných plechů.