Horkovzdušná pistole pro pokládku oxidovaného asfaltového pásu

Chtěl bych se zeptat, zda je možno použít horkovzdušnou pistoli s výstupní teplotou vzduchu 600°C pro pokládku oxidovaného asfaltového pásu na malé ploše (jedná se o zahradní přístřešek).

V současné době je nejběžněji používanou technologií spojování asfaltových pásů ohřev přímým plamenem, kde se používá jako medium propan-butan. Při spojování se tak dosahuje běžně teplot okolo 1 300 °C.

Spojení asfaltových pásů horkovzdušnou pistolí bohužel není plnohodnotnou alternativou k použití asfaltérského plynového hořáku. Horkovzdušná pistole nezaručí bezpečné spojení asfaltových pásů k podkladu ani mezi sebou (podélné a příčné spoje).
Více se můžete dočíst např. v článku Jak lepit asfaltové pásy.

Pro hydroizolaci menších střech svépomocí máme v nabídce samolepící asfaltový pás charFIX ELAST COOLna, u kterého odpadá nutnost použití profesionálního izolatérského nářadí.
Odkaz k uvedenému typu materiálu:

Odkaz na pokyny pro zpracování tohoto samolepícího asfaltového pásu: