Jak lepit asfaltové pásy? Zvolte správný způsob s ohledem na typ pásu

Jak lepit asfaltové pásy

Možností jak lepit asfaltové pásy, je několik. Žádná ze tří obecně známých možností, kterým se věnujeme níže, není univerzálně platným postupem, pro spojení všech typů pásů. Vždy je třeba přihlížet ke konkrétní aplikaci a typu pásu.

Jak lepit asfaltové pásy?

1. Lepení asfaltových pásů natavením

Lepení asfaltových pásů pomocí natavení se správně označuje jako svařování asfaltových pásů. Provádí se vhodným plynovým hořákem, který slouží k přiměřenému prohřátí vrchní vrstvy asfaltového pásu. Použitý pás musí být přímo určený k natavení (disponovat dostatečně silnou vrstvou asfaltu).

2. Lepení samolepicích asfaltových pásů

Lepení samolepicích asfaltových pásů umožňuje pohodlnou pokládku bez nutnosti použít otevřený plamen. Je vhodné u konstrukčních prvků a v prostředích, která je třeba chránit před otevřeným plamenem. Použitý pás je vybaven samolepicí vrstvou, která je tvořena speciálním druhem asfaltu.

3. Lepení lepidlem na asfaltové pásy

Lepení asfaltových pásů pomocí lepidla vyžaduje speciální lepidlo, a též pás vhodný pro lepení lepidlem. Jedná se obvykle o asfaltové pásy s posypem na horní straně, nebo o pásy vybavené textilií.

Lepení asfaltových pásů natavením – svařování asfaltových pásů

Jak lepit asfaltové pásy natavováním

Pás vhodný pro svařování asfaltových pásů musí disponovat vhodnou a dostatečně silnou krycí vrstvou asfaltu. Předpokladem kvalitního spojení svařených asfaltových pásů jsou správné teploty materiálu i okolního prostředí:

Při teplotách vyšších jak 30 °C hrozí u obou druhů pásů riziko poškození při manipulaci s pásy, nebo pohybem po nich.

Plynovým hořákem odpovídající délky a velikosti izolatér dostatečně prohřeje vrchní vrstvu asfaltového pásu. Asfalt musí být správně roztaven, ale zároveň nesmí dojít k přehřátí nosné vložky pásu.

Přesahy na spojích mezi pásy je vhodné zaválečkovat přítlačným válečkem – takový spoj bude kvalitnější.

Při svařování dejte pozor na nebezpečí bodového přehřátí PV (polyesterové rouno) vložek. To eliminujete výběrem správného hořáku o výkonu max. 70 kW. Tak je možné nahřívat ze vzdálenosti ≥50 cm plošně a nedochází k bodovému přehřátí. Pro opracování detailů je možné použít hořák 25 kW a nižší (více v pokynech pro zpracování asfaltových pásů). Také n

Horkovzdušné pistole není plnohodnotnou alternativou asfaltérského

Více podrobností najdete v článku svařování asfaltových pásů.

Lepení samolepicích asfaltových pásů

Jak lepit asfaltové pásy – samolepicí pásy

I při lepení samolepicích asfaltových pásů je teplota konstrukce, materiálu a ovzduší klíčová. Dbejte, aby nebyla nižší, než 10 °C a zároveň vyšší než 30 °C.

Samolepicí asfaltový pás se aplikuje na suchý podklad, bez sněhu a námrazy, zbaven hrubých nečistot, ostrých hran a mastných skvrn. V případě silikátových, savých a plechových materiálů, musí být dostatečně ošetřen i penetračním nátěrem pod asfaltové pásy,

Samotné lepení se provádí při současném odvíjení role a snímání ochranné silikonové folie a řádným zaválečkováním spojů (přesahů) přítlačným válečkem.

V případě realizace více vrstev by měla maximální prodleva činit nejvýše jeden měsíc.

Více podrobností najdete v článku samolepicí asfaltové pásy.

Lepení lepidlem na asfaltové pásy

Jak lepit asfaltové pásy lepidlem

Při lepení asfaltových pásů různými typy lepidel je bezpodmínečně nutné správně zvolit jak speciální lepidlo (k tomuto účelu musí být přímo určeno výrobcem lepidla, nebo výrobcem asfaltového pásu), tak pás kompatibilní s lepením (obvykle s jemným posypem, nebo textilií na spodní straně).

Penetrační nátěry pod asfaltové pásy se v případě lepení provádí podle stavu podkladu. Na bezprašných a čistých podkladech nemusí být penetrace vždy nutná.

Více podrobností najdete v článku lepidlo na asfaltové pásy.