Extenzivní zelená střecha nabízí nenáročnou údržbu a menší zatížení konstrukce

Extenzivní zelená střecha

Extenzivní zelená střecha je méně náročnou variantou zelených střech – lze na ni sice využít omezenější rostlinný „repertoár“, avšak výměnou za nekomplikovanou údržbu, menší zatížení střešní konstrukce a jednodušší realizaci.

Jak vypadá extenzivní zelená střecha?

Extenzivní zelená střecha nese oproti intenzivní zelené střeše nižší tloušťku vegetační vrstvy. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 5 až 15 centimetrů, takže zatížení nosné střešní konstrukce je podstatně nižší.

Vegetace na extenzivní zelené střeše je v podstatě plošná zeleň, tvořící kompaktní rostlinný kryt na malé vrstvě substrátu. S ohledem na malou tloušťku substrátu a přirozenému zásobování živinami a vodou (déšť) se používají pouze nízké, bezúdržbové a odolné typy rostlin. Příkladem jsou:

 • rozchodníky,
 • netřesky,
 • pažitky,
 • ostřice,
 • kostřavy.

Díky tomu tato zelená střecha plní okrasný i izolační účel s minimálními nároky na její provoz. Žádnou náročnou údržbu během roku čekat nemusíte. Rostliny i střecha se o sebe postarají samy a porostou i bez vašich aktivních zásahů. Při návrhu tak není nutné počítat s pohybem osob po střeše.

Extenzivní zelená střecha je šikovnou alternativou klasických střech i pro drobné stavby, jako jsou pergoly, garáže, altánky nebo zahradní kůlny.

Jaké výhody má extenzivní zelená střecha?

 1. Nízké zatížení střešní konstrukce
  Extenzivní zelená střecha je vhodnou „zelenou“ volbou pro většinu střech. Ačkoliv disponuje nízkým zatížením střešní konstrukce, je třeba ujistit, že vaše střecha toto zatížení zvládne. Nejprve vždy začněte odborným posudkem statika.
 2. Minimální nároky na údržbu
  Žádné sekání trávy ani žádné pravidelné zalévání vás nečeká. Na extenzivní zelené střeše se rostliny o sebe postarají (téměř) samy. Dle skladby rostlin je zapotřebí střechu v patřičných intervalech pouze přihnojit.
 3. Zadržování vody
  Zelené střechy obecně výrazně snižují odtok dešťové vody. Tím podporují přirozený koloběh vody, která se stíhá odpařovat i zavlažovat rostliny na střeše.
 4. Ochrana proti UV záření
  Vrstvy vegetačních střech chrání konstrukci a hydroizolaci zelené střechy před UV zářením a ostatními vlivy počasí. Díky tomu mohou výrazně prodloužit jejich životnost.
 5. Skvělá tepelná izolace
  V létě ochlazuje a v zimě izoluje střechu. Během letních měsíců má až o 40°C nižší teplotu než běžné krytiny. Podobný teplotní rozdíl panuje mezi chodníkem a trávníkem.
 6. Čisté mikroklima
  Zelené střechy zvyšují vlhkost vzduchu ve svém okolí a přirozeně zachycují prachové částice.
 7. Životní prostor pro hmyz
  Střecha vytvoří vlastní ekosystém, který chrání dům a zároveň je útočištěm pro drobný hmyz.
 8. Estetický přírodní prvek
  Vegetační střecha lahodí oku (nejen) milovníkům přírody. Každý kus je originál, který se navíc v průběhu roku mění.
 9. Nižší finanční náročnost realizace
  V extenzivním případě je realizační cena zelené střechy podstatně nižší. Díky méně náročným rostlinám a hlavně nižší vrstvě substrátu. To se odráží v menších nárocích na únosnost střešní konstrukce.