Cena zelené střechy – Kolik stojí zelená střecha?

Cena zelené střechy

Cena zelené střechy je jedním z aspektů, který výrazně promlouvá do její realizace. To, kolik stojí zelená střecha je závislé hned na několika parametrech. Jaké to jsou?

Na čem je závislá cena zelené střechy?

Strohé porovnání ceny zelené střechy a ceny střechy „nezelené“ je obtížné, protože zelená střecha vyžaduje odpovídající nosnost stavební konstrukce. Správně by tedy v úvahách nad jejich cenou měl figurovat náklad na zhotovení potřebných konstrukcí.

Pokud je se zelenou střechou u novostaveb počítáno od samotného projektu, mohou být náklady na vybudování zelené střechy jen o něco málo vyšší, než u klasických střech. Budeme-li se v hrubých cenových odhadech dále zabývat výhradně zelenou střechou, pak největší vliv na její cenu má zvolený druh střechy.

Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelená střecha obvykle bývá finančně dostupnější variantou. Na těchto střechách jsou použity méně náročné rostliny (např. sukulenty), které kromě nenáročného pěstování mají i nižší nároky na vrstvu substrátu. Vegetace je spíše okrasná a nízká.

Extenzivní zelené střechy bývají lehčí, což lze promítnou do nižší stavební náročnosti a taktéž do nižších požadavků na použitý stavební materiál.

Intenzivní zelená střecha

„Zahradní“ intenzivní zelené střechy je zpravidla nutné pravidelně zalévat, sekat, udržovat a rostlinnou skladbou se zahradám skutečně blíží. Potřebují větší vrstvu substrátu (cca 30 až 100 cm).

Oproti extenzivní střeše to znamená zvýšené nároky na nosné konstrukce a použité materiály. S ohledem na rostlinnou skladbu je nutné též počítat i s vyššími náklady na provoz a údržbě.

Kolik stojí metr zelené střechy?

Méně náročné zelené střechy lze v přepočtu na metr čtverečný realizovat v intervalu cca 800–1000 Kč. Zlatou střední cestu naleznete mezi 1000 a 1500 Kč za čtverečný metr.

Nezapomeňte, že způsob provedení by měl vždy posoudit a navrhnout odborný projektant.

Snižte cenu zelené střechy na nutné minimum

Cenu zelené střechy můžete snížit na minimum prostřednictvím dotace pro rodinné domy a další nadzemní stavby z programu Nová zelená úsporám.

V době vydání článku (září 2022) platí, že žádat mohou  vlastníci stávajících staveb i stavebníci těch nových. Podle typu střechy lze získat 700 až 1000 Kč na metr čtverečný vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory je 100 000 Kč.