Intenzivní zelená střecha je alternativní zahradou

Intenzivní zelená střecha

Intenzivní zelená střecha umí být alternativní zahradou a odpočinkovou zónou. Klidně s terasou, nebo drobným vodním prvkem. Takovou střechu ovšem vybudujete pouze v případě, kdy střešní konstrukce disponuje potřebnou nosností.

Skladba intenzivní zelené střechy

Intenzivní zelená střecha má bohatší rostlinnou skladbu, která vyžaduje vyšší vrstvu substrátu, než extenzivní zelené střechy se svým nízkým, drobným a nenáročným rostlinstvem.

Výška této vrstvy se může pohybovat mezi 30 až 100 centimetry, aby tvořila dostatečný prostor pro větší kořeny. Větší výška substrátu znamená vyšší retenční schopnost (systém dokáže velmi účinně zadržovat vody) a vytváří tak dostatečnou zásobárnu pro rostliny.

Zejména ve stavu nasyceném vodou je pak nutné počítat s daleko větší hmotností, která zatěžuje střešní konstrukci mnohem více, než u extenzivních zelených střech. To samozřejmě znamená, že i cena této zelené střechy je vyšší.

S jakou skladbou intenzivních zelených střech se nejčastěji setkáte (odshora dolů)?

  • vegetace
  • rostlinný substrát (výška a skladba dle použitých rostlin)
  • filtrační vrstva (geotextilie)
  • drenážní a jímací (akumulační vrstva)
  • ochranná/separační vrstva (geotextílie, PE plsť)
  • hydroizolační vrstva (odolná proti prorůstání kořenů)
  • separační vrstva
  • tepelná izolace (EPS)
  • nosná konstrukce

Údržba a rostliny pro intenzivní zelenou střechu

Díky výšce rostlinného substrátu lze na střechu umístit nejen traviny a drobné rostliny, ale také keře a stromky. Tedy rostliny s podstatně hlubším a rozsáhlejším kořenovým systémem.

Fungovat může jako alternativní zahrada, do které můžete umístit menší architektonické prvky (pergolu, lavičku, odpočívadlo) a dokonce i drobný vodní prvek. Pak je celkem logické, že taková zelená střecha potřebuje mnohem větší „zahradnickou“ péči a údržbu.

Na intenzivních zelených střechách lze pěstovat i náročnější rostliny jako růže, nízké křovinaté rostliny, nízké keře a při odpovídajícím zvýšení vegetační vrstvy i střední a vyšší keře (rododendrony, šeříky, jalovce, nízké druhy borovic – kleče, malé břízky, vrby). Výška porostu může být až 250 cm.