Penetrační nátěry pod asfaltové pásy

Penetrační nátěry pod asfaltové pásy

Penetrační nátěry pod asfaltové pásy byly vytvořeny jako spojovací můstky mezi podkladovými materiály a hydroizolační vrstvou. Umožňují spolehlivou přilnavost pásů k podkladu a správnou funkci hydroizolace. Jaké druhy penetrace můžete použít a jak je aplikovat?

Kdy a proč je třeba podkladový materiál penetrovat?

Penetrační nátěry pod asfaltové pásy zajišťují spolehlivou přilnavost pásů k různým druhům podkladových povrchů: beton a zdivo (typicky v případě izolace základů), omítka, ocelové, plechové i plastové prvky, střešní lepenky, asfaltové pásy i podklady na bázi dřevní hmoty.

Aplikací penetrace se vytvoří spolehlivý spojovací můstek mezi jednotlivými vrstvami. V případě nesavých podkladů zároveň k eliminaci mastnost a zbytků použitých emulzí, např. u klempířských prvků.

Podkladový materiál penetrujte vždy, v případě celoplošného natavení asfaltových pásů na jiný než čistý asfaltový podklad, ať jde o novou nebo původní hydroizolaci stavby.

Zejména savé podklady musí být penetrovány v dostatečné míře. Pokud to situace vyžaduje, může se jednat i o více nátěrů po sobě (vždy dle instrukcí výrobce, tedy s dostatečnou technologickou přestávkou k odvětrání mezi jednotlivými vrstvami nátěru).

Druhy asfaltových penetračních nátěrů

Asfaltový penetrační lak

Asfaltové penetrační laky

Asfaltové penetrační laky jsou ve své podstatě tvořeny asfaltem rozpuštěným v rozpouštědle. Nejčastěji se jedná o lakový benzín. Výsledná směs je obohacena dalšími přísadami pro zlepšení vlastností penetrace (přilnavost, pružnost aj.).

Poměr mezi lakovým benzinem a asfaltem určuje viskozitu penetrace a její schopnost proniknout do podkladu. Čím více je v penetraci asfaltu, tím horší je jeho schopnost proniknout do podkladu. Pro více savé podklady je tedy lepší řidší lak, který penetruje více do hloubky. Naopak laky s vyšším poměrem asfaltu (od 50 % výše) plní už spíše izolační než penetrační funkci.

V případě potřeby penetrovat plastové podklady (např. odvětrávací komínky na střechách) je nutné sáhnout po výrobku se specifickým určením, který zajistí spolehlivou přilnavost asfaltového pásu k plastům.

Výhody a nevýhody:

 • při schnutí se tvoří uhlovodíkové páry – nutné pracovat v odvětraném prostoru.
 • pronikají do savých podkladů,
 • asfaltový film je nepropustný pro vodní páry,
 • jsou méně náročné na skladování.

Asfaltové penetrační emulze a suspenze

Jedná se o vodou ředitelné a ekologicky nezávadné penetrační nátěry. Jedná se v podstatě o asfalt ve formě vodní emulze s přidanými plnidly. Směs je podobně, jako asfaltové laky obvykle obohacena o další přísady pro zlepšení vlastností.

Výrobky na vodní bázi nepronikají do podkladového materiálu, ale spojovací můstek je tvořen filmem, který se na podklad přilepí. Jsou citlivé na správné skladování, kdy je třeba je chránit před mrazem. Oproti lakům totiž dochází v tekutém stavu vlivem mrazu k jejich trvalé degradaci.

Výhody a nevýhody:

 • jsou ekologicky nezávadné,
 • při schnutí se tvoří pouze vodní páry,
 • nevhodné pro penetraci nesoudržných materiálů,
 • na kvalitních podkladech se vyrovnají penetračním lakům,
 • asfaltový film je propustný pro vodní páry.

Penetrační nátěr horkým asfaltem

Penetraci horkým zmiňujeme pouze pro úplnost. Penetrační nátěry pomocí horkého asfaltu jsou v dnešní době přežité. Vyžadovaly vysoké teploty a při velké spotřebě asfaltu nabízely velmi malý (spíše žádný) průnik do podkladního materiálu.

Tento způsob penetrace se v podstatě dnes již nepoužívá (v malé míře se s ním můžete setkat v silničním stavitelství).

Aplikace asfaltových penetračních nátěrů

Asfaltový penetrační nátěr

Povrch, na který bude asfaltový penetrační nátěr nanášen musí být zbaven nečistot. Volný prach není přípustný, v případě potřeby je třeba podklad vysát.

 • Teplota pro aplikaci
  Obecně lze říci, že při práci s asfaltovými laky, emulzemi i suspenzemi je optimální teplota konstrukce a okolí v rozmezí 15–30° C. Penetrační nátěr nezapomeňte provést v dostatečném předstihu, aby stihl patřičně proschnout i odvětrat.
 • Nanášení asfaltové penetrace
  Nanášet je lze formou nátěru, nebo i nástřiku (pokud jej pokyny výrobce penetrace uvádějí). Pro nátěr lze použít štětec, nebo váleček. S ohledem na fakt, že asfaltové laky obsahují organická rozpouštědla, je vždy třeba zajistit dostatečné odvětrání konstrukce.
 • Spotřeba asfaltových penetračních nátěrů
  Spotřeba laků a emulzí se obvykle pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,4 kg na 1m2 v případě suspenzí přibližně dvojnásobek.