IPA – asfaltová lepenka, která z trhu (ne)vymizela

IPA – Asfaltová lepenka

IPA je mezi mnohými kutily magickým, univerzálním (a často také nesprávným) označením pro asfaltové pásy rozličných druhů. Co mají dnešní lepenky IPA společného s těmi původními?

IPA je asfaltová lepenka, patřící do historie

V centrálně plánovaném hospodářství před rokem 1989 jste se mohli na stavebním trhu potkat jen s omezenou nabídkou výrobků. V základních řadách výrobků též jednotliví výrobci používali shodné obchodní názvy, mezi kterými převládaly výrobky:

  • Bitagit,
  • Sklobit,
  • IPA.

Asfaltová lepenka IPA v minulosti představovala klasický natavitelný oxidovaný asfaltový pás s nasákavou nosnou vložkou. Ten se vyráběl především ze strojní hadrové lepenky. Použití takového pásu bylo krom kvality použitých surovin limitováno zejména přirozenými vlastnostmi těchto nasákavých nosných vložek.

Dodnes platí, že asfaltové pásy s nasákavou vložkou jsou nejlevnější kategorií. Tato vložka se prakticky používá pouze pro pásy typu „A“. Pásy s nasákavou vložkou nesmí být zabudovány do stavebních konstrukcí jako trvalá hydroizolační vrstva.

Víceméně jsou předurčeny pouze k lehkým a provizorním řešením. Vystaveny vlhkosti časem puchří, rozpadají se a dokonce i hnijí.

Alternativy IPA lepenek dnes

IPA lepenka

Označení IPA mají někteří řemeslníci i kutilové (zejména staršího data narození) natolik vryté pod kůží, že jím chybně označují více různých druhů pásů. Toho šikovně umí využít někteří výrobci i prodejci, kteří tento obchodní název začali znovu používat.

Asfaltové lepenky s tímto označením proto můžete na trhu znovu najít. Vrstevní skladba i materiály těchto dnes prodávaných pásů jsou však zcela odlišné od původního výrobku. Materiály, technologie, normy i nároky urazily stejně jako společnost dlouhou cestu vývoje.

Dnešní výrobky označené zkratkou IPA mají s historickou IPOU společný pouze způsob zpracování natavením a použití asfaltové krycí vrstvy. V mnoha případech lze i u takto obchodně označených výrobků najít místo nasákavé nenasákavou nosnou vložku, někteří výrobci také zkratkou IPA označují i vybrané asfaltové pásy s posypem.

Pásy stejné, nebo alespoň podobné kategorie, jako byla IPA se dnes již nevyrábějí (případně velmi zřídka). V nejnižší kategorii výrobků, můžete u českého výrobce asfaltových pásů – Charvát a. s. vybírat z pásů typu charBIT V60 S30, popř. charBIT V60 S35. Tyto pásy svojí konstrukcí navazují na pásy označované v minulosti jako BITAGIT a svými vlastnostmi původní IPU v kvalitě i výdrži nekompromisně převyšují.