Asfaltový pás s posypem je dostupný v různých barvách i zrnitostech

Asfaltový pás s posypem

Asfaltový pás s posypem se hojně využívá ve střešním souvrství i v hydroizolacích. Posyp zajišťuje nejen estetický dojem, ale též zvyšuje odolnost a životnost pásu. Přečtěte si, jak správně tyto pásy natavovat i vybírat při nákupu, aby se vám odměnily dlouholetou poctivou službou.

Posyp (ve formě pískování) se u asfaltových pásů používal dříve hlavně proto, aby zabránil slepování pásu navinutého v roli. Pískování výrobci asfaltových pásů postupem času nahradili za PE separační fólii na spodní straně a posyp se u většiny současných výrobků „přestěhoval“ na stranu horní.

Proč se používá asfaltový pás s posypem?

Zatímco pro některé aplikace, např. izolace základů, je klíčová zejména maximální životnost, pro pásy určené do vrchní vrstvy střešních krytin (lepenka na střechukanadský šindel) jsou důležitá dvě hlediska:

 • Životnost
  Zde se jedná především o ochranu proti stárnutí vlivem UV záření a povětrnostních podmínek. Posyp musí být souvislý a musí zakrývat každičký kousek asfaltu.
 • Estetika
  Na trhu jsou k dispozici různé barevné odstíny pásů a velikosti použitých zrn (jemnozrnný pro podkladní pásy, hrubozrnný pro vrchní pásy).

Asfaltový pás s posypem – hnědý a červený
Asfaltový pás s posypem – černý a šedý

Jako posypové materiály se nejčastěji používají nejčastěji mleté břidlice, pískové drtě nebo čedičové drtě.

Při použití oxidovaných asfaltových pásůmodifikovaných asfaltových pásů ve vrchní vrstvě střech doporučujeme ochranný posyp vždy.

Natavování asfaltového pásu s posypem

Překrytí u jednotlivých asfaltových pásů s hrubozrnným posypem by mělo činit minimálně 8 cm v podélném spoji a 12 cm v příčném. Svařování asfaltových pásů provádíme plamenem, lépe však horkým vzduchem (správně vybraným plynovým hořákem) a za pomocí přítlačného válečku.

Asfaltový pás s posypem je více choulostivý na správné natavení jednotlivých vrstev. Nahřátí pásu ve spodní vrstvě by mělo být provedeno pečlivě tak, aby posyp klesl do asfaltové hmoty a budoucí spoj mohl být dokonale protaven.

V opačném případě dojde k přilepení horního pásu pouze k posypu, nikoliv ke spodnímu pásu. Výsledkem je vzlínání vody vedoucí k postupnému odtržení vrstev od sebe.

Jedním z ukazatelů správného natavení a vyhovující kvality spoje může být proužek asfaltu, který vyteče ze spoje. Pro dokonalý estetický dojem je možné tento proužek zasypat břidličným posypem tak, aby splynul se zbývající částí střechy.

Pro nákupu (kromě standardních kvalitativních parametrů) věnujte pozornost:

 1. Tloušťce asfaltové vrstvy
  Ta musí být dostatečně silná, aby mohlo dojít ke správnému natavení jednotlivých vrstev pásů.
 2. Šarži výrobku
  Optimálně nakupujte výrobky z jedné výrobní šarže, abyste měli zaručen jednotný barevný odstín.

Plešatění asfaltových pásů

Plešatěním asfaltových pásů (samozřejmě i střešních asfaltových šindelů) se rozumí postupné ztrácení posypu vlivem klimatických podmínek. K tomu u asfaltových střešních pásů některých výrobců docházelo (i dochází). Sázkou na jistotu, jsou renomovaní výrobci, jako je např. český výrobce asfaltových pásů Charvát a.s., u kterých je tento nežádoucí efekt eliminován zaválcováním posypu do asfaltové hmoty v průběhu výroby.

Nekvalitní výrobky jej ztrácí v řádech jednotek let, zatím co u těch kvalitních k němu dochází v řádu desítek let. Rychlost ztráty posypu může ovšem zásadně ovlivnit i samotné konstrukční řešení. Asfaltový pás s posypem je totiž velice citlivý na namrzání srážek. Této situaci se snažte za všech podmínek vyvarovat!