Asfaltová lepenka – druhy, výroba a značení asfaltových lepenek

Asfaltová lepenka

Asfaltová lepenka se ve stavebnictví hojně rozšířila jako izolační, separační i ochranný prvek. Pojďte se seznámit s nejběžnějšími druhy asfaltových lepenek, jejich výrobou i značením, abyste dokázali zvolit tu pravou!

Co je asfaltová lepenka a z čeho se skládá?

Asfaltová lepenka je asfaltový pás, který z převážné části tvoří dvě klíčové složky: asfalt a nosná vložka.

Asfalt

Komponentou asfaltových pásů, která předurčuje většinu jejich funkčních vlastností je použitá asfaltová směs. Právě ta má rozhodující vliv na teplotní odolnost a ohyb asfaltové lepenky.

Ačkoliv se asfalt vyskytuje v přírodě přirozeně, pro výrobu asfaltových lepenek se používá ten rafinovaný. Z ropy se nejprve získá mazut, který se zpracuje vakuovou destilací, jejímž produktem je asfalt.

Jako jeden z mála ropných produktů je asfalt považován za ekologický, protože:

 1. je 100% recyklovatelný a ve stavebnictví plně znovupoužitelný,
 2. díky krátké destilaci jeho výroba vyžaduje méně času i energie, než u mnoha izolačních materiálů na jiné než asfaltové bázi,
 3. řada osvědčení potvrzuje jeho zdravotní nezávadnost při styku s dešťovou vodou.

Aby asfaltová lepenka vykazovala co nejlepší lepší funkční vlastnosti, používají se v asfaltové směsi plniva. Ta mají za úkol zvyšovat bod měknutí asfaltové lepenky, odolnost proti stékání a umožnit nanesení relativně silných vrstev na nosnou vložku.

Nosná vložka

Nosná vložka definuje, jakým způsobem je asfaltová lepenka ve stavebnictví aplikovatelná. Podle požadavků na použití lepenky se používají tyto hlavní typy nosných vložek:

 • strojní hadrová vložka,
 • skelné rouno,
 • skelná tkanina,
 • polyesterové rouno,
 • kombinované a kompozitní vložky,
 • nosná vložka z hliníkové folie + skelné rouno,
 • polyethylenové a teflonové vložky.

Základní druhy asfaltových lepenek

Asfaltové lepenky

Asfaltové lepenky na střechu jsou obvykle dodávány v šířích 1 m o návinu (délce) 5 m, 7,5 m a 10 m. Mají ochranou vrstvu proti UV a částečně proti mechanickému poškození z keramického granulátu nebo z drcené horniny (nejběžněji z břidlice). Tato vrstva může být provedena v přírodní barvě i v různých dalších barvách (červená, zelená, hnědá, modrá, černá, žíhaná aj.).

U samolepicích asfaltových lepenek je použit speciální asfalt. Po sejmutí separační folie dochází k přilnutí k podkladu za studena. Není tedy nutné používat asfaltérský hořák a otevřený plamen. Aplikace bývá přibližně 6x rychlejší než klasická pokládka pomocí svařování asfaltových pásů.

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými druhy je zejména v teplotních odolnostech.

Oxidované asfaltové lepenky

Oxidovaná asfaltová lepenka je určena pro nejméně náročná použití a zpravidla bývá nejlevnější. V podstatě až do roku 1990 se u nás jiný druh pásů nevyráběl.

 • Zkouška ohybu se u ní provádí při 0 °C.
 • Je použit vysoce oxidovaný asfalt. Způsob označení udává bod měknutí asfaltu a jeho penetraci.
 • Jako plniva se používají: mletý vápenec, mletá břidlice i popílek.

Modifikované asfaltové lepenky SBS

Jedná se o asfaltové lepenky modifikované elastomerem typu SBS (tj. syntetický kaučuk), elastické, odolné proti stárnutí a vzniku prasklin při nízkých teplotách.

 • Stupeň modifikace lze poznat dle výrobcem (povinně) uváděné teploty ohybu. Od -15 °C (upravená modifikace), po -25 °C (plná modifikace). Někteří výrobci, umí vyrobit pás s teplotou ohybu -35 °C, což je do našich klimatických podmínek zbytečné.
 • Základní složkou je asfalt, např. typ 160/220.
 • Jako plniva se používají: popílek, břidličná nebo vápenná moučka.

SBS modifikovaná asfaltová lepenka má většinou dobrou odolnost mrazu, je tedy vhodná pro běžné hydroizolace plochých střech a spodní stavby.

Modifikovaná asfaltová lepenka APP

Je asfaltová lepenka modifikovaná ataktickým polypropylenem (APP). Používá se kombinace několika APP.

Tyto lepenky nemají schopnost elasticity, ale nabízejí vysokou teplotní stálost (až 130 °C) při ohybu od -5 °C do -15 °C. APP pásy jsou vhodnější pro použití v jižních zemích a k hydroizolacím střech s vyšším spádem.

Co lze vyčíst z označení asfaltových lepenek?

Asfaltové lepenky se vyrábějí ve třech základních typech z hlediska aplikace:

 • A – není určený k natavení, je bez krycí vrstvy asfaltu (jen impregnovaná vložka),
 • R – není určený k natavení, s krycí asfaltovou vrstvou do 1 mm,
 • S – klasický natavitelný pás z oxidovaného asfaltu, nebo natavitelné asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu SBS.

Příklad pásu: charBIT ELAST PV S 52 FINAL

 • charBIT – obchodní značka,
 • ELASTmodifikovaný asfaltový pás (elastický),
 • PV – vložka z polyesterového rouna,
 • S – pás lze natavovat,
 • 52 – orientačně tloušťka 5,2 mm,
 • FINAL – pás pro finální hydroizolační vrstvu plochých a sklonitých.

Jakou má asfaltová lepenka životnost?

Životnost asfaltových lepenek se pohybuje v závislosti na vybraném typu lepenky, její kvalitě a správnosti aplikace od 5 do 50 (a více) let.

Pro zachování kvality je nutné skladování nepoužité asfaltové lepenky pouze v suchých, zastřešených prostorách. Tím nebude docházet k urychlení stárnutí vlivem vystavení UV záření.

Správná teplota je základ pro kvalitní aplikaci asfaltových lepenek

Teplota konstrukce, materiálu a ovzduší by neměla být:

 • nižší než 5 °C při pokládce oxidovaných lepenek,
 • nižší než 10 °C u samolepicích pásů,
 • nižší než 0 °C u lepenek z modifikovaných asfaltů,
 • vyšší než 30 °C u všech typů lepenek, s ohledem na riziko poškození materiálu manipulací a pohybem osob po již realizovaných plochách.

Pokud je nutné zpracovat oxidované asfaltové pásy za teplot od +5 °C do 10 °C, doporučujeme role pásu skladovat v temperované místnosti až do doby pokládky.