Konstrukce zelené střechy – specifika, která je třeba zohlednit

Konstrukce zelené střechy

Konstrukce zelené střechy se liší v závislosti na typu a velikosti budovy, druhu zelené střechy a u zelených střech realizovaných přestavbou zejména na možnostech stávajícího objektu.

Z hlediska konstrukce zelené střechy je zásadní vlastností nosnost střechy, která určuje výběr typu zelené střechy. Hmotnost substrátu se vždy uvažuje při plném nasycení vodou a nezapomeňte k němu při svých úvahách připočítat stejně plně nasycenou drenážní
vrstvu.

Podle možností stávající/budované konstrukce zelené střechy vyberete mezi dvěma základními druhy:

  • Extenzivní zelenou střechou
    Na extenzivní zelené střeše se používají na péči méně náročné rostliny, např. sukulenty. Kromě nenáročného pěstování mají i nižší nároky na vrstvu substrátu. Proto bývají extenzivní zelené střechy lehčí. Vrstva substrátu se pohybuje v rozmezí 5 až 15 centimetrů, zatížení nosné střešní konstrukce je podstatně nižší (únosnost cca 100 – 200 kg/m2) a často se tak realizují na šikmých zelených střechách.
  • Intenzivní zelenou střechou
    Intenzivní zelené střechy připomínají zahradu nejen vzhledem, ale i potřebnou údržbou. Zpravidla je nutné ji pravidelně zalévat a sekat (intenzivní zelené střechy jsou realizovány téměř výhradně na plochých střechách). Výška substrátové vrstvy se může pohybovat mezi 30 až 100 centimetry, zátěž cca 300 až 600 kg/m2.

3 klíčové prvky konstrukce zelené střechy

1. Nosná konstrukce zelené střechy

U novostaveb je prostor vše vyřešit v projektu a není problém uzpůsobit dům předpokládané zátěži. Pokud rekonstruujete, je hmotnost budoucí střechy klíčová a může si vyžádat dodatečné stavební úpravy, dle Vámi preferovaného typu zelené střechy.

Platí, že téměř jakoukoliv střešní konstrukci je možné (byť někde jen do jisté míry) ozelenit, je však zapotřebí dodržet veškeré doporoučené postupy. Zejména v případě rekonstrukcí je třeba posudek statika, který stanoví, jaké zatížení střecha snese.

2. Hydroizolace s ochranou proti prorůstání kořínků

Pro použití v konstrukci zelených střech se nejčastěji využívají asfaltové pásy, nebo hydroizolační fólie. Všechny kvalitní materiály musí disponovat patřičným atestem. Ten dokládá, že materiál nedegraduje vlivem zeleně.

K použití doporučujeme charBIT ELAST proVEGET. Jedná se o natavitelný asfaltový pás s nenasákavou nosnou vložkou z polyesterového rouna, oboustranně opatřenou krycí vrstvou ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu s účinnými látkami odpuzující kořínky rostlin.

charBIT ELAST proVEGET® 52 pro zelené střechy

V kombinaci s ověřenými hydroizolačními vlastnostmi modifikovaných asfaltů jsou přísady proti prorůstání kořínků důležitým předpokladem pro dlouhodobou ochranu staveb se zelenými střechami.

3. Drenáž

Drenážní vrstva v konstrukci zelené střechy zajišťuje:

  • akumulaci dostatečného množství vody pro střešní vegetaci,
  • odvod přebytečné vody ze střechy pryč.

Správně navržená a fungující drenážní vrstva tedy jednak poskytuje zásobárnu vody pro rostliny na střeše (a dodatečný prostor pro jejich kořeny) a také zvyšuje životnost střechy.

Pro drenážní vrstvu se nejčastěji používají sypké materiály (recyklované i nerecyklované), jako štěrk, cihlová drť, kačírek, případně drenážní rohože a desky.