Asfaltový pás – Vše, co potřebujete vědět před jeho výběrem

Asfaltový pás

Asfaltový pás je dostupný a lety prověřený hydroizolační materiál, který pomáhá k dlouhé odolnosti a životnosti budov. Seznamte se s výrobou, skladbou a jednotlivými druhy asfaltových pásů.

Asfalt, jako materiál prověřila léta. To platí pro jeho přírodní i rafinovanou verzi. Je totiž mimořádně stabilní v průběhu času. Díky krátké destilaci vyžaduje k získávání méně energie při vzniku minimálního množství odpadu (v porovnání s mnoha jinými izolačními materiály na jiné než asfaltové bázi).

Na rozdíl od dříve používaného (karcinogenního) dehtu, představuje jen minimální zátěž a riziko pro lidstvo. To platí po celou dobu jeho životního cyklu.

Jak vypadá klasický asfaltový pás?

Jak vybrat asfaltový pás

Asfaltový pás (někdy též asfaltová lepenka) je tvořen několika vrstvami, které přímo definují vlastnosti a účel použití asfaltového pásu. Nejčastěji se skládá z nosné vložky, na kterou jsou aplikovány krycí asfaltové vrstvy. Spodní i vrchní krycí asfaltové vrstvy jsou ještě opatřeny vhodnou povrchovou úpravou.

 • Nosná vložka určuje použití asfaltového pásu (hydroizolace, ochrana proti radonu aj.),
 • krycí asfaltové vrstvy určují technické vlastnosti pásu (teplotní odolnosti, ohyb),
 • povrchové úpravy krycích vrstev mají ochranné i estetické účely (UV ochrana, zbarvení).

Hlavní rozdíly mezi jednotlivými druhy asfaltové krycí vrstvy jsou zejména v teplotních odolnostech. Z hlediska teplot se u asfaltového pásu sledují:

 1. ohyb (kdy ještě nedochází ke vzniku prasklin),
 2. stálost (teplota, kdy krycí vrstva ze svisle umístěného asfaltového pásu nestéká)
 3. bod měknutí (kdy krycí vrstva změkne).

Krycí asfaltová vrstva je složena z asfaltu spojeného s plnivem. Plnivo zvyšuje bod měknutí asfaltového pásu, stálost (stékavost) a umožňuje nanesení silnější vrstvy na nosnou vložku.

Dělení asfaltových pásů

Asfaltový pás – pokládka

Podle krycí vrstvy

 • Oxidovaný asfaltový pás
  Bývá zpravidla nejlevnější a je určen pro méně náročná použití. Stárnutím křehne a má nízkou odolnost vůči UV záření.
  Zkouška ohybu se pro oxidovaný asfaltový pás provádí při 0 °C. Pro výrobu je použit vysoce oxidovaný asfalt.
 • Modifikované asfaltové pásy
  • SBS modifikovaný asfaltový pás
   Díky přidání elastomeru (tj. syntetický kaučuk) je elastický, odolný proti stárnutí a vzniku prasklin při nízkých teplotách. Stupeň modifikace pro asfaltový pás lze odvodit od výrobcem uváděné teploty ohybu. Od -15 °C (upravená modifikace), po -25 °C (plná modifikace). Lze vyrobit pás s teplotou ohybu -35 °C, což je v našich klimatických podmínkách zbytečné.
  • Modifikovaný asfaltový pás APP
   Asfaltový pás modifikovaný ataktickým polypropylenem (APP) je dobře zpracovatelný v širokém pásmu teplot a odolný proti UV záření.
   Tyto asfaltové pásy sice nemají schopnost elasticity, ale disponují vysokou teplotní stálostí (až 130 °C) při ohybu od -5 °C do -15 °C. Svými vlastnostmi jsou předurčeny pro použití v jižních státech a hydroizolaci střech s vyšším spádem.

Podle tloušťky

 • Asfaltový pás typ A
  Tloušťka do 1 mm, který není určený k natavení. Je bez krycí asfaltové vrstvy (jen impregnovaná nosná vložka).
 • Asfaltový pás typ R
  Tloušťka do 2,5 mm, který není určený k natavení. Má spodní a horní krycí asfaltovou vrstvu tloušťky do 1 mm.
 • Asfaltový pás typ S
  Tloušťka 4–5 mm, určený k natavení pásu z oxidovaného asfaltu nebo natavitelných asfaltových pásů z modifikovaného asfaltu SBS.

Podle použití

Jakou životnost má asfaltový pás?

Životnost asfaltového pásu je zcela závislá na typu krycí vrstvy, kvalitě výroby a správné aplikaci (pokládání svařování asfaltového pásu). Pohybovat se tak může v širokém rozsahu od 5 do 50 (a více) let.

Pro zachování kvality je nutné skladovat nepoužitý asfaltový pás v suchu a chráněný před přímým slunečním světlem. Nebude tak stárnout vlivem UV záření. Délka skladování samolepicích asfaltových pásů je s ohledem na životnost lepicí vrstvy omezena dle technické dokumentace výrobce (řádově na několik měsíců).

Jak se asfaltový pás vyrábí?

Asfaltový pás – výroba

Úplným základem je přípravna asfaltových hmot, kde je připravena směs předem stanovené kvality v dostatečném množství k dodání na výrobní linku pro výrobu asfaltového pásu.

Výrobní linka se skládá z odvíjecího zařízení nosné vložky, vyhřívacích válců nosné vložky, impregnační vany, povlakové vany, posypového zařízení (pro výrobu asfaltových pásů s posypem) a zařízení pro nanesení krycí ochranné folie.

Dále je součástí sekce chlazení asfaltového pásu a případná další zařízení pro nanášení asfaltových hmot, speciálních posypových, nebo foliových povrchů + zásobníková věž hotového výrobku, svinovací, balící zařízení, balení a paletizace.

 1. Homogenizace asfaltové směsi
  Asfaltová směs se co nejlépe rozpustí. To je velice důležité zvláště u modifikovaných asfaltů, kdy je žádoucí co nejdokonalejší rovnoměrné rozptýlení modifikátoru v základním asfaltu.
 2. Nanesení směsi na nosnou vložku
  Je jádrem výroby asfaltových pásů. Používané vložky jsou: hadrová lepenka, skelná rohož, skelná tkanina, polyesterové rouno, vložky kombinované z těchto materiálů a vložky kovové. Směs se nanáší průchodem penetrované vložky vanou s kapalnou asfaltovou směsí. Nanesením směsi na vložku a průchodem přes kalibrovací válec se docílí požadované tloušťky pásu.
 3. Separace proti slepení
  Po nanesení směsi a vymezení tloušťky se nanáší na vrchní stranu hrubozrnný, nebo jemnozrnný posyp (jemnozrnný pro podkladní asfaltové pásy, hrubozrnný pro vrchní pásy.) Na spodní stranu se zpravidla vkládá polyethylenová folie, pískový posyp, snímací folie, nebo polypropylenová folie.
 4. Chlazení
  Směsi se nanáší při teplotě 150° C a vyšší, aby všechny předcházející operace mohly proběhnout v kapalném stavu. Od výstupu z nanášecí vany se již pouze chladí a horký (ale již tuhý) pás prochází sérií vodou vnitřně chlazených válců. V nich dochází k zatlačení posypů do teplého asfaltu. Na konci linky je pás ochlazen na teplotu přibližně 25° C a prochází přes tzv. kompenzátor do baličky, kde se stočí do rolí o požadované délce.
 5. Balení
  Po stočení do rolí se na každou z nich umístí identifikační údaje, uloží se na paletu a umístí do zastřešeného skladu. Odtud už putuje přímo k vám!