Kdy je odstranění starých asfaltových pásů ze střechy nevyhnutelné?

Odstranění starých asfaltových pásů

Ačkoliv je v některých případech možné původní asfaltové pásy na střeše ponechat, je odstranění starých asfaltových pásů ze střechy v některých případech nevyhnutelné. Jak je správně odstranit a jak zlikvidovat?

Kdy je odstranění starých asfaltových pásů ze střechy nevyhnutelné?

  1. Nevyhovující stav střešní konstrukce
    V případech, kdy kromě opravy asfaltových pásů vyžaduje větší opravu i samotná střešní konstrukce, bývá odstranění starých asfaltových pásů nezbytné.
  2. Nevyhovující stav původních asfaltových pásů
    Ačkoliv původní asfaltové pásy nemusí pod těmi novými plnit hydroizolační funkci, nesmí vytvářet prostředí, které bude ohrožovat fungování hydroizolace nové. V první řadě musí být možné novou vrstvu pásů přes tu původní vhodným způsobem fixovat. Původní pás po potřebných úpravách musí tvořit hladkou a dostatečně soudržnou plochu bez boulí. Ta umožní spolehlivé přilnutí, nebo ukotvení nové vrstvy. V řadě druhé nesmí pod žádnou z vrstev lepenek zůstat uzavřená voda. Ta by časem mohla vytvořit ony charakteristické výdutě (boule) na nové vrstvě lepenky, nutně vedoucí k dalším brzkým opravám.
  3. Přetížení střešní konstrukce
    Před každou opravou pomocí kladení nových vrstev pásů na původní pásy je třeba pečlivě zhodnotit, zda střešní konstrukce snese zatížení další vrstvou. V případě přitížení o více než 30 kg na m2 oproti výchozímu statickému výpočtu v projektové dokumentaci, je potřeba provést nové statické posouzení statikem. Pokud statické posouzení nedovolí položit na střechu nové pásy na staré, bude třeba staré vrstvy asfaltových pásů odstranit. Statické posouzení je nutné i v případě, že objevíte narušení nosné konstrukce houbou, plísní, nebo degradací materiálu.

Jak na odstranění starých asfaltových pásů?

Staré asfaltové pásy se ze střechy odstraňují mechanicky – strhnutím. Dobře poslouží nejrůznější pomocníci, jako jsou pajzry, špachtle a lámací nože.

V místech, kde jsou původní asfaltové pásy natavené na beton či plechování nepoužívejte (navzdory některým internetovým radám) hořák, ani horkovzdušnou pistoli. Staré pásy je třeba odstraňovat při co nejnižší teplotě!

Pokud je zapotřebí plochu zcela očistit, po hrubém odstranění asfaltu špachtlí dočistěte exponovaná místa ředidlem, nebo jiným vhodným prostředkem.

Likvidace starých asfaltovými pásů

Odpad, kterým jsou odstraněné staré asfaltové pásy je zařazen v kategorii Asfaltové směsi neuvedené – bez specifikace pod číslem 17 03 01 (viz. portál eAGRI).

Pokud pro odstranění starých asfaltových pásů nenajmete odbornou firmu, která zároveň zařídí i likvidaci, doporučujeme předem telefonicky zavolat na místo, kam je chcete odvést.