Asfaltové pásy na střechu – Druhy střešních pásů, jejich životnost, výhody i nevýhody

Asfaltové pásy na střechu

Asfaltové pásy na střechu jsou oblíbené pro skvělý poměr cena/výkon, jednoduchou a rychlou pokládku i příznivou cenu. Jaké asfaltové střešní pásy se na střechách nejčastěji používají, a co ovlivňuje jejich životnost?

Asfaltové střešní pásy jsou lehkou střešní krytinou, kterou nejčastěji využijete na střechách plochých (sklon 1° až 5°) a mírných (sklon 3° až 10°). Jejich vlastnosti ovšem umožňují i použití na střechách šikmých (sklon 5° až 45°) a dokonce i strmých (více než 45°).

Ve všech případech nezávisle na sklonu platí, že je třeba asfaltový pás vhodně vybrat a dodržet správnou technologii pokládky.

Výhody:

 • rychlá aplikace,
 • cenová dostupnost,
 • skvělý poměr cena/výkon,
 • ohebnost – flexibilita pásu při zpracování.

Nevýhody:

 • v oblasti povlakových krytin vyšší hmotnost,
 • horší manipulace.

Základní rozdělení asfaltových pásů na střechu

Základní rozdělení střešních lepenek je z hlediska druhu asfaltu na modifikované (nejčastěji SBS nebo APP) a oxidované. Zatímco modifikované asfaltové pásy lze bez obav použít ve vrchní i podkladové vrstvě střešního souvrství, oxidovaný asfaltový pás se v současné době doporučuje používat pouze pro podkladní vrstvu (nebo jako provizorní vrchní vrstvu).

Většina asfaltových střešních pásů se obvykle natavuje k sobě, nebo k podkladní vrstvě pomocí hořáku, či proudu horkého vzduchu. Existují ovšem i moderní samolepicí provedení, kde se bez natavování asfaltových pásů zcela obejdete.

Oxidované asfaltové střešní pásy

Pro svoje charakteristické vlastnosti (nejsou elastické a v porovnání s modifikovanými pásy vykazují nižší teplotní stálost) se na střechách používají v podkladní vrstvě, nebo pro provizorní zakrytí.

Aplikují se natavením, nebo mechanickým kotvením.

Modifikované střešní asfaltové pásy

Modifikované pásy dnes hrají na střechách prim. Používají se v obou vrstvách, jak v té podkladní, tak v té vrchní.

Ve finální vrstvě střechy se používá modifikovaný SBS asfaltový pás s břidličným posypem, který zajišťuje ochranu proti UV záření. Ochrana proti UV je zásadní pro zajištění životnosti SBS modifikovaného asfaltového pásu. Modifikované asfaltové pásy APP jsou proti UV záření odolnější a lze je zakoupit i používat bez této posypové vrstvy.

Samolepicí asfaltové pásy na střechu

Pokládka samolepicích asfaltových pásů je pohodlnější i rychlejší (a to až 6x, oproti „klasickým“ natavovacím pásům). Jejich specifikem je aplikace na podklady nevhodné k natavení, např. na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu, na lakované konstrukce, nebo v detailech ukončení hydroizolací u prosklených ploch, oken, světlíků.

Mají široké použití, např.:

Oproti domněnkám spotřebitelů je třeba říci, že samolepicí schopnost asfaltového pásu netvoří žádné lepidlo, ale „pouze“ speciální druh asfaltu, jehož složení je přísně střeženým tajemstvím každého výrobce.

Střešní asfaltové šindele

Střešní asfaltový šindel najdete na střechách v Kanadě, a hlavně v USA, kde jsou nejpoužívanější střešní krytinou a s úspěchem se vyrábí již více než 100 let. Lidově je proto označován jako kanadský šindel.

Jedná se vlastně o šablony různých tvarů (bobrovka, delta, obdélník, hexagonal), strojově vysekané z asfaltového střešního pásu, které se pokládají na sebe. Pokud dodržíte správný postup pokládky (viz návod jak položit střešní šindel), hotová střešní krytina odolává silnému větru, tedy do 12 m/s.

Životnost této střechy vždy závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky, zvolené konstrukci krovu a řešení odvětrání střechy. Pohybuje se od 5 do 20 let pro šindele z oxidovaných asfaltových pásů a 25 až 50 let pro modifikované asfaltové šindele.

Asfaltové střešní pásy vyžadují kvalitně připravený podklad

Asfaltové střešní pásy

Pro všechny střešní asfaltové pásy platí, že se pokládají na podklad, který je souvislý, rovný, suchý a čistý. Podkladem nejčastěji bývá beton, polystyren, nebo dřevěné bednění.

 • Beton
  Na beton je třeba aplikovat vhodné penetrační nátěry pod asfaltové pásy, které zajistí maximální přilnavost pásu k podkladu.
 • Polystyren
  Polystyren by byl při natavování podkladových pásů poškozen, proto se používají samolepicí asfaltové pásy.
 • Dřevěné bednění
  S ohledem na požární rizika se natavování podkladových pásů nepoužívá. Podkladní pásy se mechanicky kotví.

Životnost a údržba asfaltových střešních pásů

Navzdory reklamám výrobců je třeba říci, že neexistuje nic, jako bezúdržbová střecha. Každou střechu (tu z asfaltových střešních pásů nevyjímaje) je třeba v pravidelných intervalech čistit a kontrolovat, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost (podrobnější informace přečtěte ve článku údržba asfaltových střech).

Vybírejte vždy pásy s nosnými vložkami z nenasákavých materiálů, jako je například netkaná skelná textilie a také hlídejte její gramáž. Nosná vložka a její gramáž (váha) určuje kategorii asfaltového pásu.

V minulosti u asfaltových střešních pásů některých výrobců docházelo v průběhu času ke ztrácení minerálního posypu – „plešatění“. Renomovaným výrobcům, jako je např. český výrobce asfaltových pásů Charvát a.s., se tento defekt neděje, neboť posyp je v průběhu výroby do asfaltové hmoty dostatečně zaválcován. Investor by měl věnovat také pozornost původu asfaltových pásů, aby měl jistotu, že se nesetká s touto nepříjemností.

U asfaltové střechy při normálních klimatických podmínkách zřídka kdy dojde k nenadálému problému, který musí být řešen rekonstrukcí. Pravidelnou údržbou a prohlídkou lze naopak poruchám funkcí střechy předejít a problém vyřešit pouze s nezbytně nutným úsilím a finančními prostředky.