Údržba asfaltových střech – Desatero správné kontroly střechy

Údržba asfaltových střech

Pravidelná údržba asfaltových střech je jedním z předpokladů jejich spolehlivé funkce. Jak asfaltovou střechu udržet v dobré kondici co nejdéle?

Ať už vám výrobci střešních krytin budou v reklamě tvrdit cokoliv, pamatujte, že bezúdržbová střecha neexistuje. Včetně těch z asfaltových pásů, nebo ze střešních asfaltových šindelů. I ty je třeba v pravidelných intervalech udržovat, kontrolovat a čistit.

První krok k tomu, aby byla minimalizována budoucí údržba asfaltových střech je kvalitní výrobek. Tedy certifikovaný asfaltové pás s nosnou vložkou z nenasákavých materiálů (například netkanou skelnou textilií) nebo kvalitní kanadský šindel.

Desatero kontroly a údržby asfaltových střech

Díky pravidelným prohlídkám i pravidelné údržbě můžete poruchám střechy včas předejít. U správně instalované asfaltové střešní krytiny v našich klimatických podmínkách téměř nedochází k nečekaným potížím, které musí být řešeny rekonstrukcí.

 1. Střechu kontrolujte pravidelně na jaře i na podzim
  Zimní počasí střechu prověří a může ukázat její počínající závady. Podzimní kontrola umožní střechu na zimu připravit a v případě odhalených závad minimalizovat škody a realizovat opravy v příhodnějších klimatických podmínkách.
 2. Na asfaltovou střechu nevstupujeme při teplotách nad 25° C
  Pokud to není bezpodmínečně nutné, nevstupujte na střešní asfaltové pásy, pokud se teploty pohybují nad 25° C. Při vyšších teplotách může i vlivem chůze dojít k protlačení pásu, vniku prohlubní, nebo zatlačení ochranného posypu do pásu.
 3. Vizuální kontrola povrchu střechy
  Alespoň dvakrát ročně zkontrolujte povrch střechy. Neměl by být porušen, znečištěn a zejména by se na něm neměla vyskytovat žádná náletová zeleň.
 4. Odstranění nečistot a usazenin
  V některých specifických místech (např. kouty) může docházet k hromadění usazenin, které bývají ideálním prostorem ke klíčení zavátých semen rostlin. V případě, že je v tomto směru údržba asfaltových střech zanedbána, jejich kořeny začnou krytinu postupně rozrušovat.
  Pozor na použití tlakové vody! Při jejím použití dbejte na správný směr ostřiku (vždy ve směru stékání vody) a též citlivě nastavený tlak (především na spojích a prostupech). Větší nečistoty ze střechy nejprve ručně odstraňte, abyste do svodů splachovali pouze ty nejdrobnější kusy.
 5. Kontrola vtoků
  100% průchodnost vtoků a svodů je klíčová. Na střeše pak nedochází k hromadění nebo částečnému zadržování vody, která může do nežádoucích míst přetéci.
 6. Kontrola hydroizolace
  hydroizolace se zaměřte na její celistvost, neporušené povrchy, spoje a lemy.
 7. Kontrola nátěrů a omítek
  Vizuální kontrola nátěrů, nástřiků i omítek pomůže odhalit případné závady. Pozornost věnujte změnám barevnosti, či skvrnám.
 8. Kontrola spojů a spár
  Spoje a spáry by měly být celistvé, nepopraskané a jinak neporušené. V případě použití tmelů by měl být tmel stále pružný a přiléhající bez trhlin.
 9. Kontrola plechování
  U plechování zkontrolujte těsné spoje i dostatečné připevnění.
 10. Kontrola nadstřešních konstrukcí
  Zkontrolujte, zda voda nemůže proniknout do střešního souvrství a zda je nadstřešní prvek v dobrém technickém stavu.

Drobné opravy asfaltových střech

Střechy z asfaltových pásů

Pokud u příležitosti údržby asfaltové střechy potřebujete střechu z asfaltových pásů opravit, je nejspolehlivějším způsobem opravy natavení nové vrstvy asfaltové lepenky. Pokud není na původní vrstvě aplikován ochranný, nebo opravný nátěr, dojde k přilnutí nové vrstvy na starou a také k zatečení asfaltu do neviditelných spár a prasklin, které zacelí. V případech, kdy není možné na pás spolehlivě položit novou vrstvu, přistupte k odstranění starého asfaltového pásu.

Při lokálních i rozsáhlejších opravách pokládáním nové vrstvy asfaltových pásů zhodnoťte, zda střešní konstrukce snese zatížení další vrstvou. Původní vrstva krytiny by měla být „oživena“ penetračním nátěrem na asfaltové pásy.

I v případě oprav drobných ploch je klíčové, aby pod žádnou z vrstev asfaltové lepenky nezůstala uvězněná voda. Ta by časem vytvořila výdutě (boule), vedoucí k dalším nutným opravám.

Střechy z asfaltových šindelů

Oproti asfaltovým pásům se oprava střešního šindele se obejde bez natavování i bez opravných nátěrů. Po odstranění poškozeného šindele a vytažení hřebíků jej vyměníte za nový. Podrobnější informace najdete ve článku jak opravit asfaltový střešní šindel.

Plešatění asfaltových střech

V minulosti u některých výrobků docházelo v průběhu času ke ztrácení minerálního posypu – „plešatění“. Renomovaným výrobcům, jako je např. český výrobce asfaltových pásů Charvát a.s., se tento defekt neděje, neboť posyp je v průběhu výroby do asfaltové hmoty dostatečně zaválcován.

Investor by měl u asfaltových pásů s posypem věnovat pozornost jejich původu a kvalitě, aby měl jistotu, že se nesetká s touto nepříjemností.

Údržba asfaltových střech pomocí ochranných nátěrů

Na ochranné nátěry a opravné hmoty dejte pozor (a přečtěte si více v tématu opravná nátěrová hmota na asfaltové pásy). Jsou totiž pouze nouzovým řešení. Jejich aplikace zpravidla znemožní natavení další vrstvy pásů na pásy současné.

Pokud již ochranný nátěr na střeše máte, rozsáhlejší (nebo generální) opravu střechy ve chvíli, kdy již natírání nebude postačovat, budete muset provést mechanickým kotvením asfaltových pásů, nebo odstraněním původních (včetně jejich ochranných nátěrů).

Stáhněte si návod:

Desatero správné kontroly střechy