Opravná nátěrová hmota na asfaltové pásy je pouze nouzovým řešením

Opravná nátěrová hmota na asfaltové pásy

Opravná nátěrová hmota na asfaltové pásy láká k použití díky jednoduché a rychlé aplikaci. Její nasazení má však několik úskalí, která si ne každý kutil uvědomí. Tím spíš pod časovým tlakem a nutností opravit střechu co nejrychleji.

Co důkladně zvážit, než se rozhodnete pro opravu asfaltového pásu nátěrovou hmotou?

Lákavá výhoda opravných nátěrových hmot na asfaltové pásy je jejich snadná aplikovatelnost za studena pomocí štětce nebo válečku.

Už ze samotného principu tohoto způsobu aplikace plynou důsledky, které je třeba oproti opravě svařováním asfaltových pásů nebo použitím samolepicích asfaltových pásů důkladně zvážit. Zejména v kontextu životnosti asfaltové střešní krytiny a v postupu dalších prací při případné rekonstrukci střechy.

 1. Jedná se pouze o dočasnou opravu 
  Opravná nátěrová hmota na asfaltové pásy je pouze nouzovým řešením. Na méně kvalitní výrobky se nelze spolehnout a ty správně funkční jsou na střeše schopné vydržet pouze v řádu jednotek měsíců.
 2. Vysloužilou střešní krytinu nezachrání
  Ani od kvalitních asfaltových nátěrových hmot nemůžete očekávat zázraky. Přestárlý asfaltový pás nebo rozpadlou IPA lepenku neomladí a na takto „komplikovaném“ podkladu bude potíž zajistit spolehlivou funkci po delší dobu.
 3. Znemožní natavení další vrstvy pásů
  Zvažujete-li pozdější „pořádnou“ opravu střechy, před natíráním opravným nátěrem zpozorněte. Nátěr totiž znemožní pozdější natavení nových pásů. Ty je pak možné jen mechanicky kotvit (pokud to dovolí podkladní konstrukce).
 4. Opravovaný povrch musí být čistý a suchý
  Opravné nátěry na asfaltové pásy vyžadují potřebnou čistotu podkladu, vhodnou teplotu pro aplikaci (nejčastěji od 5 °C), a nejvíce rozšířené nátěry nesmí v průběhu doby schnutí též přijít do styku s vodou (tedy zejména zmoknout).
 5. Okamžité opravě se nevyhnete ani tak
  Před použitím opravného nátěru na asfaltové pásy je třeba opravovaný povrch nejen pečlivě vyčistit, ale též potřebně vyspravit (např. odstranit puchýře vzniklé vlivem vlhkosti uzavřené do hydroizolace). Při této příležitosti se vyplatí zvážit opravu natavením nové vrstvy střešní lepenky, namísto dočasné aplikace asfaltového nátěru.

Pozor na bobtnání gumoasfaltu při trvalém styku s vodou

Opravný nátěr na asfaltové střechy je třeba vhodně vybírat i s ohledem na skutečnost, zda se na opravované střeše tvoří kaluže neodtékající vody.

V takovém případě je totiž zcela nevhodné použití gumoasfaltu na bázi asfaltové suspenze. Při trvalém vystavení vodě (ponoření) pod vodu totiž bobtná, praská a oprava se poměrně záhy stává nefunkční.

Nejspolehlivější způsob opravy střechy z asfaltových pásů

Už samotné hledání poškozeného místa při lokální opravě asfaltových pásů může být problematické. Vzhledem k vrstvení střešní skladby i stropních materiálů se voda často na stropě místnosti objevuje ve zcela jiných místech, než se nachází prasklina, kterou potřebujeme opravit a kudy voda prosakuje.

Proto je nejspolehlivějším způsobem s ohledem na životnost a efektivitu oprava střechy z asfaltových pásů pomocí natavení nové vrstvy asfaltové lepenky. Při natavování dojde nejen k přilnutí nové vrstvy na starou, ale též k zatečení asfaltu do neviditelných spár a prasklin, které zacelí.

I v případě této opravy je klíčové, aby pod žádnou z vrstev lepenek nezůstala uvězněná voda. Ta by časem vytvořila ony charakteristické výdutě (boule), vedoucí k dalším nutným opravám.

Před každou opravou pomocí nových vrstev pásů důkladně zhodnoťte, zda střešní konstrukce snese zatížení další vrstvou. V případě přitížení více než o 30 kg na m2 oproti výchozímu statickému výpočtu v projektové dokumentaci je potřeba provést nové statické posouzení.

Základem pro dlouhou životnost je správná údržba asfaltových střech. Provádějte jí pravidelně a nepodceňujte ji.

Střecha se vám za péči odmění mnohaletou spolehlivou funkcí.